104 tysiące na inicjatywy społeczne

OPUBLIKOWANO: 03 czerwca 2022

104 tysiące złotych na spełnianie marzeń społeczności lokalnych i inicjatywy społeczne lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych od Fundacji Koalicja dla Młodych. Będą zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, ogród sensoryczny dla osób z niepełnosprawnością, międzyprzedszkolne zawody taneczne i wiele więcej. Organizację będą kontynuować tworzenie miejsc aktywności lokalnej.

Fundacja na konkurs miała przeznaczyć 90 tysięcy złotych

„Naszym założeniem było, że w tym roku przyznamy minigranty na łączną kwotę 90 tysięcy złotych. O pieniądze na realizacje swoich inicjatywy lokalnych w swoich społecznościach mogły się starać lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. W tym roku wnioski mogły składać organizacje i grupy z aż 9 gmin. W trakcie 30 dniowego naboru do Fundacji wpłynęło 24 wnioski na blisko 140 tysięcy złotych. Wybór nie był prosty.”- mówi Dawid Jarząbek-Nowak, Prezes Zarządu Fundacji

Komisja powołana przez Fundację wybrała inicjatywy

2 czerwca 2022 roku komisja powołana przez Fundację Koalicja dla Młodych rozstrzygnęła kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. W wyniku obrad komisji konkursowej, decyzji darczyńców Programu Działaj Lokalnie oraz Zarządu Fundacji ostatecznie przyznano 20 minigrantów na łączną kwotę 104 tysięcy złotych. Jest to 14 tysięcy złotych więcej niż Fundacja pierwotnie zakładała.

„Cieszymy się, że więcej społeczności będzie mogło spełnić swoje marzenie, które sprawi, że tam, gdzie żyją, będzie im lepiej. To rekordowa kwota na dofinansowanie inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, ale też i rekordowa liczba wniosków wpłynęła do konkursu w trakcie naboru.”- mówi Ewelina Poziomecka, Członkini Zarządu Fundacji i koordynatorka Programu działaj Lokalnie

To wspólne działanie Fundacji Koalicja dla Młodych, darczyńców, partnerskich gmin oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Fundacja Koalicja dla Młodych prowadzi Program Działaj Lokalnie od 2005 roku. Przez ten czas dofinansowała blisko 400 inicjatywy społecznych grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Program Działaj Lokalnie jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ogólnopolsko realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a lokalnie przez Fundację Koalicja dla Młodych, czyli tak zwany Ośrodek Działaj Lokalnie. To Fundacja pozyskuje darczyńców lokalnie, współpracuje z gminami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Powołuje komisję oraz koordynuje tutaj Program.

W tym roku Fundacja mogła przyznać 20 minigrantów na kwotę 104 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu:

– Darczyńców: Firmę Auto-max-Neska oraz Galerię Smaku;
– Gminy Partnerskie Programu: Białobrzegi, Belsk Duży, Głowaczów, Promna, Radzanów;
– Środki przekazane od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Minigranty na realizację swoich inicjatyw obywatelskich w Programie Działaj Lokalnie 2022 od Fundacji Koalicja dla Młodych otrzymały:

Nazwa organizacji pozarządowej/Grupy nieformalnej Nazwa projektu Kwota dofinansowania w PLN

Gmina Białobrzegi

Stowarzyszenie „Razem dla dzieci” Przedszkolak w świecie tańca 6 000
Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Spotkanie integracyjne z WOPR Białobrzegi 4 000

Gmina Promna

Stowarzyszenie WBR „Wyjątkowi Bohaterowie Rodziców” Ogród sensoryczny 6 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Daltrozowie- Przyjaciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olkowicach Babie lato w dłoń chwytaj!- jesienne spotkania pokoleń 4 000

Gmina Stromiec

Klub Kobieta „Aktywny Bobrek” Podaj rękę Ukrainie 4 000

Gmina Radzanów

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej Wybieramy marzenia, nie uzależnienia 5 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukównie OSP lokalnie i profilaktycznie 4 000
Uczniowski Klub Sportowy w Rogolinie Szlakiem Miejsc Pamięci Ziemi Radzanowskiej 6 000

Gmina Wyśmierzyce

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Wyśmierzycach Roztańczone Przedszkolaki 3 000

Gmina Mogielnica

Koło Gospodyń Wiejskich Dębnowolanki W zdrowym ciele zdrowy duch 3 000

Gmina Głowaczów

Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie Bądźmy odpowiedzialni 6 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Cecylówce-Brzózkiej Pomoc ma moc 6 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Dąbrowie Aktywność przez integrację 6 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach W jedności siła 6 000

Gmina Belsk Duży

Koło Gospodyń Wiejskich w Bodzewie Pasja i Sad- Wszystkie dzieci nasze są 6 000
Stowarzyszenie Aktywni dla Belska Bezpieczeństwo wokół nas- Aktywni i bezpieczni w Belsku 6 000
Łęczeszyckie Stowarzyszenie Wędkarskie Z wędką zawsze zdrowo 6 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łęczeszyckiej OSP od kuchni- Warsztaty Strażackie 5 000
Koło Gospodyń wiejskich w Lewiczynie NA OBCASACH Z sąsiadem za pan brat 6 000
Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczeszycach, Łęczeszycki Kogel- Mogel Zakończenie lata z Kołem Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel 6 000

Projekty, które nie otrzymały minigrantu:

– „Rodzice razem- szkoła w zieleni”- złożony przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Przybyszewie
– „Aktywnością zaszumimy w Bobrku- Junior i Senior razem”- złożony przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bobrku
– „Historia w dzwonie strażackim zamknięta”- złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wyśmierzycach
– „Kultura na wsi (po) rzecz- Mobilny Ogródek Literacki”- złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Witaszynie „Witaszynianki”

Wszystkim, który otrzymali minigranty serdecznie gratulujemy! Jesteśmy pewni, że wasze projekty sprawią, że mieszkańcom waszych społeczności będzie żyło się lepiej. Grupy i organizacje, które nie otrzymały w tym roku minigrantu zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.