11,5 tysiąca złotych od Koalicji dla Młodych na przeciwdziałanie skutkom epidemii

OPUBLIKOWANO: 04 czerwca 2020

Nasza Fundacja przeznaczyła 11 500 złotych na działania przeciwdziałające skutkom epidemii koronawirusa w powiecie białobrzeskim. Dezynfekowane są miejsca często uczęszczane przez mieszkańców. Szyte są maseczki. Zakupiono środki ochrony osobistej dla Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach. Promowane jest również krwiodawstwo.

Koalicja dla Młodych wybrała 3 inicjatywy, które wsparła.

Fundacja ogłosiła konkurs, w którym organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie mogli się starać o minigranty na działania przeciwdziałające skutkom epidemii koronawirusa w powiecie białobrzeskim. Fundacja przyznała minigranty w ramach przedsięwzięcia „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia pochodziły od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz prywatnych darczyńców Fundacji, którzy zaangażowali się w akcję „Razem jesteśmy silniejsi.” oraz Bankowi Spółdzielczemu w Białobrzegach. Fundacja przyznała minigranty na realizację 3 inicjatywy.

Nie wszystko może się zatrzymać.

Grupa „Ile warta jest krew?” otrzymała minigrant na promocję i pozyskiwanie nowych dawców krwi w powiecie białobrzeskim. W czasie epidemii dramatycznie spadła liczba dawców krwi, a Radomski Bank Krwi, do którego należy powiat białobrzeski posiada największy niedobór. Wynika to głównie z faktu, że do tej pory główną grupą dawców byli uczniowie szkół średnich w powiecie białobrzeskim. Z powodu epidemii było niemożliwe prowadzenie tam poborów krwi. Epidemia pokazała, że potrzebni są dawcy zlokalizowani poza szkołami- uczniami. W maju zorganizowano 3 akcje dzięki, którym udało się pozyskać prawie 42 litry krwi. Krew oddało blisko 100 osób. Dzięki minigrantowi prowadzona jest promocja w mediach społecznościowych. Przygotowano i wydrukowano materiały promocyjne. Dawcy otrzymują imienne podziękowanie oraz smycz, co wyróżnia ich, jako dawców czasu epidemii.

Pomóż Razem z Nami- Stara Błotnica.

Dzięki tej inicjatywie grupa „Przeciwdziałajmy Razem” zakupiła sprzęt oraz płyn do dezynfekcji przestrzeni publicznych. Zakupiono też środki ochrony osobistej dla wolontariuszy zajmujących się dezynfekcjom. Wolontariusze z OSP Stare Żdżary dezynfekują miejsca często uczęszczane przez mieszkańców. Do tej pory zdezynfekowane zostały wszystkie przystanki autobusowe w Białobrzegach, ławki przy ulicy Krakowskiej, oraz Białobrzeski Rynek.

Trzymajmy się razem- Białobrzegi. Przeciwsziałanie epidemii COVID-19.

Pomogliśmy też aktywnie działającej grupie „Trzymajmy się razem- Białobrzegi”. Dzięki naszemu minigrantowi mogli kupić materiały do szycia maseczek oraz atestowane środki ochrony osobistej dla Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach. Inicjatywa grupy bezpośrednio wspiera medyków, Domy Pomocy Społecznej czy OSP. Grupa działa w powiecie białobrzeskim, ale również w powiecie grójeckim oraz Mieście Radom. Od początku epidemii w prace grupy zaangażowało się bardzo dużo osób, którzy zbierali materiały, przygotowywali je do szycia oraz szyli maseczki. 34 osoby szyły maseczki, a 33 oddziały je otrzymały. Grupie pomagali wolontariusze, lokalne firmy oraz instytucje. Pomogliśmy „Trzymajmy się razem- Białobrzegi” również w zbiórce pieniędzy na działania. Udostępniliśmy im swoje subkonto z bezpłatną obsługą księgową oraz prawną.

Minigrant przyznaliśmy w ramach przedsięwzięcia „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Przedsięwzięcie realizujemy dzięki współpracy Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – Programu Działaj Lokalnie i Nationale-Nederlanden.