OPUBLIKOWANO: 11 lipca 2020

Stromiec jest jedną z sześciu gmin w której nasza Fundacja przyznała minigranty w tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie. Stowarzyszenie Wszystkie Razem i Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu będą realizować projekty na kwotę 8 450 zł.

,,Zróbmy coś razem!” to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie kompetencji społecznych lokalnej społeczności, podniesieniu umiejętności nawiązywania kontaktów, planowania, organizowania i twórczego wykorzystywania czasu wolnego. Stowarzyszenie Wszystkie razem, w ramach swoich działań zorganizuje warsztaty kulinarne dla najmłodszych oraz z tworzenia kosmetyków dla nieco starszych. Planowane jest również ognisko integracyjne i wyjazd do teatru, czy spotkanie tematyczne w Nadleśnictwie lub w świetlicy wiejskiej.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Stromcu mija już kolejne 10 lat. W ramach 110 urodzin, druhowie postanowili wydać książkę o historii OSP. Zostaną  zgromadzone zdjęcia i wiadomości, które systematycznie będą spisywane. Ponadto w ramach tej inicjatywy przewidziane są pogadanki w szkołach, związane z profilaktyką zapobiegania uzależnieniom, a także pokaz działań akcji ratowniczych.  

Program Działaj Lokalnie jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację  Koalicja dla Młodych.