50 DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH W POSZUKIWANIU INSPIRACJI…

OPUBLIKOWANO: 26 października 2018

Jak działają inne organizacje na terenie Polski, jak planują swoje działania i skąd czerpią środki na ich realizację? Jak działać by być widocznym i  skąd zdobywać na to pieniądze? Te i wiele innych pytań zadają sobie członkowie organizacji działających społecznie, szczególnie tych z niewielkich miejscowości. A jak się tego dowiedzieć? Najlepiej w praktyce. Zobaczyć jak to działa, wymienić wzajemne doświadczenia i poszukać inspiracji u innych. W odpowiedzi na oczekiwania naszych lokalnych działaczy Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej stworzyła możliwość organizacjom pozarządowych działającym na terenie powiatu białobrzeskiego zobaczenia w praktyce jak działają inni. W październiku 2018 r. zorganizowaliśmy 3-dniową wizytę studyjną do Nidzicy i okolic, w której wzięło udział 50 przedstawicieli ponad 20 różnych organizacji z powiatu.

Czemu Nidzica? Nidzicki Fundusz Lokalny1 oraz Fundacja NIDA2 są jednymi z najprężniej działających organizacji na terenie Polski. Działa tam wiele wiosek tematycznych oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Chcieliśmy pokazać organizacjom jak działać w symbiozie i opierając się na współpracy, a nie rywalizacji pomiędzy sobą.
Program wizyty był bardzo napięty.  Chcieliśmy pokazać naszym organizacjom jak najwięcej. Uczestnicy w ciągu trzech dni odwiedzili Wioskę Garncarską, dom pracy twórczej – Niezapominajka w Kamionce, Wioskę Źródlaną w Łynie oraz źródła rzeki Łyny. Zwiedzili również Rajski Ogród na terenie siedziby Fundacji NIDA.  Fundacja NIDA, która prowadzi przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska zatrudnia obecnie ponad 20 osób. Założenie Fundacji NIDA [Nidzicka Fundacja Rozwoju] oraz  w późniejszym czasie przedsiębiorstwa społecznego było odpowiedzią na najwyższe bezrobocie w całej Polsce, które dotknęło powiat nidzicki po upadku PGR’ów. Natomiast Nidzicki Fundusz Lokalny powstał w celu zaspokajania ważnych potrzeb z punktu widzenia budowania świadomej społeczności, których nie jest wstanie zaspokajać Fundacja NIDA. Do zadań Nidzickiego Funduszu Lokalnego należy budowanie kapitału społecznego powiatu nidzickiego, rozwój lokalnej filantropii oraz wolontariatu, wsparcie pomocą stypendialną zdolnej i niezamożnej młodzieży oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli aktywności obywateli na rzecz dobra wspólnego.

NIE TEORIA, A PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYKA

Prócz zwiedzania modelowych organizacji pozarządowych członkowie naszych lokalnych organizacji uczestniczyli w warsztatach i prelekcjach poświęconych skutecznemu zarządzaniu organizacją, organizacji pracy, modelom finansowania działań, budowaniu kapitału społecznego, tworzenia przedsiębiorstwa społecznego, współpracy z biznesem i samorządem, wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji pozarządowych.

W części praktycznej warsztatów nasze organizacje przekładały zdobytą wiedzę na plany rozwoju swoich organizacji, jak również konsultowały pomysły tworzenia własnych przedsiębiorstw społecznych. Odwiedziliśmy również spółdzielnię socjalną „Nie jesteś sam”, aby zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa. Spółdzielnia „Nie jesteś sam” jest prowadzona przez osoby niepełnosprawne pod względem ruchowym oraz psychicznym. Działalność spółdzielni opiera się na dostarczaniu usług catering’owych oraz prowadzeniu baru mlecznego. Spółdzielnia współpracuje lokalnie z firmami oraz instytucjami na terenie powiatu nidzickiego. Dzięki takiej działalności mają stałe zlecenia. W celu rozwoju swojej działalności, we współpracy z innymi spółdzielniami dostarczającymi podobne usługi realizuje większe zlecenia. Dzięki rozwoju ekonomii społecznej, tj. spółdzielni socjalnych, działalności odpłatnej organizacji pozarządowych, spółek non-profit, osoby niepełnosprawne również są aktywne zawodowo. Uczestnicy wizyty spotkali się z przedstawicielami samorządów lokalnych powiatu nidzickiego. Dowiedzieli się, jak współpracują samorządy z organizacjami w powiecie nidzickim.

Były to trzy dni intensywnej pracy oraz czerpania inspiracji do działania. Głowy nie stygły, a nowych pomysłów z dnia na dzień było coraz więcej. Wizyta pokazała jak ogromny potencjał posiadamy i jak wspaniali ludzie działają na naszym terenie. Jesteśmy zwolennikiem dostarczania narzędzi, a nie gotowe rozwiązania. Ogromną radość sprawia nam, kiedy widzimy, że organizacja choćby takiej wizyty studyjnej  wyzwala w ludziach zapał do dalszej pracy i inspiruje. Wtedy wiemy, że nasza praca ma sens.

1.Fundacja NIDA: Powstała w 1994 r. Celem Fundacji jest wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego oraz upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

2.Nidzicki Fundusz Lokalny: Jest to jeden z najprężniej działających funduszy lokalnych w Polsce. Działa od 1998 roku. Głównym celem Funduszu jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego. Fundusz prowadzi programy stypendialne dla uzdolnionych i ubogich studentów, wspiera działania innych organizacji społecznych działających na terenie powiatu nidzickiego, jak również prowadzi szereg działań w sferze kulturalnej i edukacyjnej, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich.

 

Wizyta studyjna zorganizowaliśmy w ramach projektu pt.:
„GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO”

realizowanego przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *