Chwalmy lokalne produkty kulinarne…

OPUBLIKOWANO: 16 stycznia 2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs dotyczy realizacji zadań w 2019 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Działania projektowe mogą dotyczyć między innymi organizację przeglądów, festiwali, targów, konferencji dotyczących promocji tradycyjnych lokalnych wyrobów kulinarnych, wydawanie publikacji dotyczących lokalnych produktów tradycyjnych, tworzenie szlaków kulinarnych produktów tradycyjnych, organizację wizyt studyjnych oraz wiele innych.

Kwota alokacji do wykorzystania w 2019 r. wynosi: 350 000,00 zł.

Nabór potrwa do 15 lutego 2019 r.

Treść ogłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Klikając Tu.