DZIAŁAJ LOKALNIE I OPOWIEDZ…

OPUBLIKOWANO: 17 listopada 2021

DZIAŁASZ LOKALNIE?

Postaw na promocję i „OPOWIEDZ” o zrealizowanym projekcie w ramach ostatniej edycji programu DZIAŁAJ LOKALNIE. Przygotuj pracę, w której twórczo opowiesz o działaniach i rezultatach. Wyzwól swoją kreatywność i wykorzystaj nowoczesne technologie, pokaż zmiany, które zaszły dzięki społecznej aktywności. 

Weź udział w konkursie „Opowiedz…” i zgłoś pracę w jednej z kategorii: człowiek, miejsce, motyw, filmowy produkt projektu. Termin składania prac – 15 grudnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie lokalnego etapu konkursu nastąpi do 4 stycznia 2022 roku. Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

ZGŁASZANIE PRAC

Praca zgłaszana do konkursu musi być opublikowana w otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w internecie (np. Youtube, Vimeo, Facebook, itp.). Dostęp do zgłaszanej pracy musi być powszechny dla każdego użytkownika internetu. Ma to na celu szerokie, publiczne komunikowanie o efektach Programu, najciekawszych zrealizowanych projektach. Prace zgłoszone na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili nie będą przyjmowane. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.

Zgłaszana praca, opublikowana w otwartym serwisie internetowym, powinna spełniać następujące kryteria formalne:

      – być opatrzona krótkim opisem w serwisie (do 1000 znaków ze spacjami), oddającymi najważniejsze założenia projektu, tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu;

      – zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie, o dofinansowaniu projektu ze środków programu DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

     – być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0, stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie lub ustawieniach otwartego serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0.

    – zawierać logo programu DZIAŁAJ LOKALNIE umieszczone na obowiązkowej planszy końcowej.

    3. Prace nie spełniające wymagań ujętych powyżej (pkt 2) będą odrzucane z powodów formalnych

 

Więcej na stronie:

http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/konkurs-opowiedz/