DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM – SZKOLIMY NGO

OPUBLIKOWANO: 27 września 2021

FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH w ramach Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego prowadzi nie tylko działalność doradczą i pomocową dla organizacji pozarządowych, ale także szkoleniową.

Zdajemy sobie sprawę jak istotne jest aby członkowie takich organizacji posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, aby jeszcze lepiej pracować nad tym, by tu gdzie żyjemy było nam dobrze. W odpowiedzi na ich potrzeby zorganizowaliśmy szkolenie merytoryczno – warsztatowe z zakresu Pracy metodą projektu.

W szkoleniu weźmie udział 12 osób, po jednej z każdej zgłoszonej organizacji. Dzięki temu aż 12 lokalnych organizacji pozarządowych wzmocni swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze. Całe szkolenie zostało podzielone na 9 spotkań po 4 godziny, jak wiemy opierając się o nasze już 12 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia lokalnych NGO, taki system przynosi najlepsze efekty.

W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się jak poszukiwać możliwości ubiegania się o granty, analizować dokumentację konkursową, tworzyć plan ubiegania się o granty, poznają także logikę projektową. Ponadto na szkoleniu nauczymy jak diagnozować potrzeby, określać cele i odbiorców działania, analizować rezultaty, budżet, dowiedzą się o monitoringu realizacji działań i monitoringu finansowym projektu. Taki rodzaj szkolenia jest odpowiedzią na potrzeby członków organizacji, które wskazali podczas realizacji wsparcia w roku ubiegłym. Słuchamy i reagujemy.

Dodatkową korzyścią jest to, iż chcemy aby w ramach szkolenia każda organizacja stworzyła swój projekt do wybranego konkursu grantowego na podstawie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego. Jesteśmy przekonani, że efekt pracy uczestników w postaci gotowego projektu dla ich organizacji będzie doskonale motywował do ciągłego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. To istotne, ponieważ każde kolejne spotkanie będzie kontynuacją poprzedniego.

Szkolenie rozpocznie się 18 października, pierwsze spotkanie będzie trwało od godziny 9 do 13. Dokładne rozplanowanie godzin warsztatowych oraz pracy indywidualnej będzie ustalone z uczestnikami podczas pierwszego dnia szkoleniowego. Szkolenie odbędzie się na platformie zoom.

Pamiętając, że BIAŁOBRZESKIE CENTRUM OBYWATELSKIE to także wsparcie merytoryczne i techniczne, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, doradztwo i pomocna dłoń dla organizacji pozarządowych z powiatu białobrzeskiego, kozienickiego i grójeckiego, mając na uwadze pozostałe działania w ramach BCO, jesteśmy pewni podniesienia jakości działań lokalnych NGO i znacznego ułatwienia im pracy.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, bo to ważne i czujemy się odpowiedzialni za lokalną społeczność i społeczność organizacji pozarządowych.

BIAŁOBRZESKIE CENTRUM OBYWATELSKIE dofinansowano ze środków z budżetu WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zgłoszenia organizacji na szkolenie przyjmujemy do 12 października 2021 roku pod adresem mailowym: k.slonecka@fundacjakdm.org