Gąska Klementyna i nowy program dla seniorów

OPUBLIKOWANO: 19 kwietnia 2023

Fundacja Koalicja dla Młodych we współpracy z Fundacją Biedronki rozpoczyna realizację pilotażowego programu „Poczta Obiadowa”.

Program ma na celu przeciwdziałanie niedożywieniu osób starszych. Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i starszych, które z powodu ograniczeń związanych z wiekiem nie są w stanie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków. Osoby te nie otrzymują wsparcia od rodziny w tym zakresie. Posiłki składają się z dwóch dań – zupy oraz drugiego dania. Obiady są przygotowywane przez firmę cateringową na podstawie menu opracowanego przez dietetyków.

Aby wziąć udział w programie, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Osoby, których dochód netto na osobę nie przekracza 1.700 złotych w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1.400 złotych w przypadku gospodarstwa domowego z więcej niż jedną osobą, mają prawo do uzyskania wsparcia w ramach Programu. Dochody za miesiące grudzień 2022 roku oraz styczeń i luty 2023 roku będą brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu.

Po zakwalifikowaniu się do Programu, seniorzy otrzymają bezpłatne obiady dwa razy w tygodniu, które zostaną dostarczone do ich domu. Program ma na celu zapewnienie odpowiedniego wyżywienia osobom starszym, które mają trudności w samodzielnym przygotowywaniu posiłków i nie otrzymują wsparcia od rodziny, oraz przeciwdziałanie niedożywieniu w tej grupie wiekowej.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie „Poczta obiadowa” mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem 501 479 829 (Katarzyna Zalewska).
Regulamin oraz wniosek do pobrania znajduje się poniżej:

Regulamin programu Poczta Obiadowa
Wniosek
Klauzula informacyjna dla seniora