Jak działamy w PROMUJ I KOMUNIKUJ?

OPUBLIKOWANO: 28 lipca 2021

Pracę nad Promuj i Komunikuj rozpoczęliśmy w kwietniu 2021 roku, wraz z naszym partnerem ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU.

Projektem PROMUJ I KOMUNIKUJ chcemy pomóc rozwiązać problemy przewidywalności finansowania NGO (ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) i budować ich silną markę wśród mieszkańców. Dla nas to bardzo istotne, jesteśmy świadomi tego, że to właśnie NGO są najbliżej mieszkańców, lokalnej społeczności, to takie organizacje wiedzą czego potrzebują ich sąsiedzi. Właśnie dlatego pracujemy z wielkim zaangażowaniem i już są tego pierwsze efekty.

Dotychczas odbyliśmy już kilka spotkań zespołów z dwóch współpracujących fundacji i przeanalizowaliśmy przyczyny tych problemów, przedyskutowaliśmy możliwe rozwiązania i tworzyliśmy nowe koncepcje wsparcia i pomocy.

Przygotowaliśmy serię szkoleń dla NGO z zakresu komunikacji, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. W szkoleniach tych wezmą udział 54 małe NGO, które uzbroimy w wiedzę z zakresu komunikacji, pisania tekstów i promocji.

To pozwoli naszym NGO jeszcze lepiej mówić o tym co ważne.

Stworzyliśmy także uniwersalny system działań fundraisingowych dla NGO. System ten będzie testowany, tak aby stał się doskonałym narzędziem dla wszystkich takich organizacji. Jesteśmy także w trakcie prac nad witryną internetową, która nie tylko pomoże w promocji poszczególnych organizacji, ale także pozwoli na działania fundraisingowe.

Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia wysyłki newsletterów dla Organizacji Działaj Lokalnie i otwarcia rekrutacji organizacji do udziału w projekcie.

Wiemy, że dobry system fundraisingowy oraz umiejętna komunikacja pozwolą rozwiązać wiele problemów małych NGO, tak aby mogły one skutecznie działać na rzecz swoich społeczności.

Szczegóły projektu znajdziesz tutaj:

Promuj i komunikuj!

Projekt realizujemy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, wraz z partnerem ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU.