O Nas

SŁUCHAMY, by zaspokajać potrzeby mieszkańców.
WSPÓŁPRACUJEMY, szukając najlepszych rozwiązań.
WSPIERAMY, tych którzy chcą działać.

KSZTAŁCIMY, WSPÓŁPRACUJEMY, WYWOŁUJEMY UŚMIECH, STAWIAMY NA DZIECI I MŁODZIEŻ
ORAZ ICH ROZWÓJ.

 

NASZ CEL

Dążymy do poprawy jakości życia oraz rozwoju cywilizacyjnego społeczności lokalnej Ziemi Białobrzeskiej
oraz przyległych do niej obszarów.

 

NASZA MISJA

DAJEMY NARZĘDZIA, A NIE GOTOWE ROZWIĄZANIA.

Chcemy stworzyć Mały-Wielki Świat, w którym ludzie są wrażliwi na swoje potrzeby oraz potrafią razem działać
w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Chcemy inspirować, kształcić obecnych i przyszłych liderów społecznych poprzez budowanie trwałych wartości.

 

NASZA WIZJA

Chcemy być inspiracją do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra i jedną z najprężniej działających lokalnych organizacji w Polsce.

O nas

Od 2000 roku wspieramy rozwój organizacji pozarządowych i grup obywatelskich na terenie powiatu białobrzeskiego. jesteśmy Funduszem Lokalnym, który pełni funkcję organizacji infrastrukturalnej. Fundacja została powołana przez samorządy lokalne 4 gmin, organizacje pozarządowe oraz lokalny biznes i liderów społecznych. Jest to przykład modelowej organizacji pozarządowej utworzonej przez partnerstwo trójsektorowe

2002

„Koalicja dla Młodych” powstała w czerwcu 2002 r. przy Białobrzeskim Towarzystwie Kulturalnym, jako grupa nieformalna, by aktywizować lokalną młodzież i szerzyć ideę dobrego wychowania. W 2002 r. ogłoszona zostaje I edycja „Startera” – programu grantowego wpierającego młodzież w działaniach na rzecz swojego środowiska.

2003

„Koalicja dla Młodych” rozszerza swoje działania na rzecz młodzieży o nowe programy. Rusza kolejny konkurs grantowy Polskiej Telefonii Cyfrowej – Era” oraz ARFP. Organizowane są pierwsze szkolenia i warsztaty dla grup nieformalnych z Białobrzegów. „Koalicja dla Młodych” nawiązuje stałą współpracę z samorządami gminnymi powiatu białobrzeskiego.

2004

14 lipca 2004 r. „Koalicja dla Młodych” otrzymuje wpis do rejestru organizacji KRS. Od tej pory działa jako zarejestrowana Fundacja. Wdraża program stypendialny dla zdolnych dzieci i młodzieży „Kropelka”. Organizuje pierwszy w Powiecie bal charytatywny na rzecz wsparcia młodych ludzi.

2005

W 2005 roku „Koalicja dla Młodych” realizuje po raz pierwszy Program „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu białobrzeskiego. Wdrożony zostaje również pozaszkolny program przełamywania barier związanych z nauką jęz. angielskiego „Sztuka angielskiej rozmowy”.

2006

Fundacja wdraża kolejny Program dla młodzieży „Pracownia umiejętności”. Dzięki działaniom Fundacji na terenie powiatu białobrzeskiego działają 22 grupy młodzieżowe. Fundacja wzmacnia działania na rzecz Lokalnych Partnerstw. Podejmuje też pierwsze działania aktywizujące seniorów- realizacja projektu „Barwy Jesieni”.

2007

Fundacja rozszerza działalność o działania na rzecz osób niepełnosprawnych – I próba założenia stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. Koalicja coraz szerzej wspiera organizacje pozarządowe. Otrzymuje grant na działalność Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego i otwiera pierwszy w powiecie punkt wsparcia dla lokalnych NGO’sów.

2008

To szczególny rok dla „Koalicji dla Młodych”. Fundacja remontuje budynek Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego, który staje się siedzibą kilkunastu organizacji pozarządowych z terenu Gminy Białobrzegi. Organizowane są szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji. To czas rozkwitu działalności III Sektora na terenie powiatu.

2009

„Koalicja dla Młodych” rozszerza swoją działalność o sferę ekonomii społecznej.
Działalność organizacji pozarządowych jest coraz bardziej widoczna w społeczności lokalnej, dlatego Fundacja ogłasza pierwszy konkurs promujący lokalnych działaczy społecznych –„Społecznik Roku”.

2010

2013

„Koalicja dla Młodych” otrzymuje największy z dotychczasowych grantów w wysokości blisko 1 mln złotych na realizację dwuletniego projektu pt.: „Razem Budujemy Wspólne Dobro”. Projekt polegał na wypracowaniu oraz wdrożeniu modelu współpracy międzysektorowej w powiecie białobrzeskim: samorząd – biznes – organizacje pozarządowe.

2014

Fundacja „Koalicja dla Młodych” zostaje wybrana jedną z trzech organizacji w Polsce, która tworzy model międzynarodowego Programu Młodzieżowego YouthBank. Fundacja jako jedyna organizacja w Polsce realizuje w całości założenia programu YouthBank Polska.

2015

„Koalicja dla Młodych” traci swojego założyciela i osobę, która zapoczątkowała i rozwijała przez lata działalność społeczną na terenie powiatu białobrzeskiego. Osobę, która nad wszystko ceniła pracę z młodzieżą i dbała o ich rozwój. W listopadzie 2015 r. umiera założyciel i wieloletnia Prezes Fundacji Pani Małgorzata Łuszkiewicz.

2017

Fundacja realizuje kolejny międzypokoleniowy projekt „Teatr Łączy Pokolenia”, rozwijający zdolności teatralne, manualne, taneczne i wokalne w formie dwutygodniowych letnich warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ogłoszona zostaje również I edycja autorskiego Programu Stypendialnego Fundacji dla uzdolnionej młodzieży „Koniczyna”.

>
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2017
>

Nasz zespół

Beata Waszkowska Sekretarz

Beata Waszkowska Sekretarz

Od 4 lat współpracuję z organizacjami pozarządowym oraz gr. nieformalnymi, wpieram je prowadząc Białobrzeskie Centrum Obywatelskie. Ogromną nadzieję pokładam w młodzieży, dlatego pomagam rozwijać ich pasje poprzez realizację programów młodzieżowych i stypendialnych.
Z pasji do śpiewu ukończyłam szkołę muzyczną na wydziale wokalnym

Bożena Nowakowska Prezes

Bożena Nowakowska Prezes

Spotkania i rozmowy ze społecznikami inspirują mnie do podejmowania ciągle nowych wyzwań, wyzwalają siłę, dają radość.

Dawid Nowak

Dawid Nowak

specjalista ds. niemożliwych
Praca w NGO daje mi możliwość poznania potrzeb ludzi oraz ich zaspokajania. Kocham tych, którym chce się chcieć. Uważam, że każdy jest kowalem własnego losu, a organizacje są po to, żeby stwarzać możliwość rozwoju tym, których na to nie stać lub nie wiedzą jak to zrobić. Moja recepta: potrzeba społeczna + zaangażowanie ludzi= możliwości są praktycznie nieograniczone 🙂
CZYTAJ WIĘCEJ

Roczne sprawozdania z działalności Fundacji