Koła Gospodyń Wiejskich poszukiwane :)

OPUBLIKOWANO: 09 kwietnia 2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim ogłosił Konkurs dla Kół Gospdyń Wiejskich ogłasza Konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich- wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Działacie na terenie województwa mazowieckiego, jesteście rozpoznawalne lokalnie,  wspólnie gotujecie swoje regionalne przysmaki, których nie zna nikt z regionu oraz działacie w jednym poniższych obszarów:

  • wykorzystanie środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
  • wykorzystanie innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
  • turystyka na obszarach wiejskich;
  • wykorzystanie dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwój rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie jakości żywności;
  • organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
  • aktywizacja społeczności lokalnych.

Pula nagród finansowych w tym roku wynosi 15.000 zł brutto, a ich planowany wstępnie podział to:

  • I stopień – nagroda finansowa do 6000 zł
  • II stopień – nagroda finansowa do 4000 zł
  • III stopień – nagroda finansowa do 2000 zł

Nabór zgłoszeń upływa: 15 maja 2019 r. 

Szczgóły Konkursu dostepne Tutaj.