Konkurs „100-lecie Niepodległej Polski”. Zdobądź grant do 2 500 złotych

OPUBLIKOWANO: 01 sierpnia 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu białobrzeskiego do składania wniosków w ramach konkursu grantowego „100-lecie Niepodległej Polski”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.

Jaki jest cel konkursu? Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy i historii związanej z powstaniem Niepodległego Państwa Polskiego.

Kto może ubiegać się o grant? Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu białobrzeskiego.

Jakie działania można prowadzić w ramach projektu? Tematyka projektu musi być związana z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wśród działań mogą znaleźć się m.in.: obchody rocznicowe, konkursy wiedzy, plastyczne, itp., przedstawienia teatralne, publikacje, tworzenie miejsc upamiętniających rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Do kogo mogą być kierowane działania w ramach projektów? Do społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego.

Co będzie dodatkowo punktowane? Dodatkowym atutem projektu będzie podjęcie współpracy w realizacji projektu z instytucjami publicznym [samorządami, szkołami, bibliotekami, itp.].

Od kiedy do kiedy można składać wnioski? Nabór wniosków trwa od 1 do 21 sierpnia.

Gdzie można składać wnioski? W biurze Fundacji ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi.

W ramach konkursu dofinansujemy min. 8 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania: 2 500 złotych

Kwota alokacji na konkurs wynosi 20 000 złotych.

Zapraszamy organizacje do konsultacji składanych wniosków. Więcej informacji dostępnych jest w biurze Fundacji ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi oraz pod nr telefonu 48 613 20 96.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. REGULAMIN KONKURSU „100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

2. WNIOSEK KONKURSOWY

3. KARTA OCENY FORMALNEJ

4. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

5. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

6. WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych „100-lecie Niepodległej Polski” zorganizowano w ramach projektu „GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Partnerami projektu są: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Stromiec, Gmina Stara Błotnica, Gmina Radzanów, Gmina Wyśmierzyce.