Letnie warsztaty rękodzieła w Radzanowie

OPUBLIKOWANO: 19 września 2018

Nasz grantobiorca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej realizuje projekt „Letnie warsztaty rękodzieła” realizuje projekt dofinansowany w ramach Działaj Lokalnie 2018 w powiecie białobrzeskim.
W dniu 06 września 2018. odbyły się ostatnie warsztaty z rękodzieła. W sumie od 05 lipca 2018 r. do 12 września 2018 r odbyło się 10 spotkań, które obejmowały 20 godzin zajęć. Podstawowym celem warsztatów było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wakacje oraz poznanie historii sztuki ludowej regionu i rozwijanie własnych zdolności i umiejętności.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się wyrabiać różne przedmioty z gliny oraz je zdobić, rzeźbili w korze drzewnej i drzewie, zapoznawali się też z : bibułkarstwem- tworzyli okolicznościowe kompozycje kwiatów i wianków.
Przez całe wakacje panowała radosna i twórcza atmosfera. Na zakończenie urządzona została wystawa powstałych prac. Prace najlepiej wykonane zostały nagrodzone na podsumowującej imprezie –Pikniku w dniu 12 września. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z wykazem zdobytych umiejętności.