Ludowy Klub Sportowy Promna

Ludowy Klub Sportowy Promna

Ludowy Klub Sportowy Promna

W zdrowym ciele zdrowy duch

Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami

Stowarzyszenie Pierzchnianka

Stowarzyszenie Pierzchnianka

Stowarzyszenie Pierzchnianka

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stary Kobylnik

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stary Kobylnik

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stary Kobylnik

Inicjowanie i wspieranie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim

Kobiety dla Starej Błotnicy

Kobiety dla Starej Błotnicy

Kobiety dla Starej Błotnicy

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym

Koło Gospodyń Wiejskich Zacharzewianki

Koło Gospodyń Wiejskich Zacharzewianki

Koło Gospodyń Wiejskich Zacharzewianki

Działania na rzecz dobra wspólnego

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy

Jednostka ratownicza, przeznaczona do walk z żywiołami

Koło Gospodyń Wiejskich Witaszynianki

Koło Gospodyń Wiejskich Witaszynianki

Koło Gospodyń Wiejskich Witaszynianki

Wszystko co nas otacza jest ważne i cenne

Koło Gospodyń Wiejskich Paprotki

Koło Gospodyń Wiejskich Paprotki

Koło Gospodyń Wiejskich Paprotki

Odbudowanie więzi sąsiedzkich, aktywacja kobiet, kultywowanie tradycji

Koło Gospodyń Wiejskich Wólczynianki

Koło Gospodyń Wiejskich Wólczynianki

Koło Gospodyń Wiejskich Wólczynianki

Działamy na terenie wiejskich, udzielając się w każdej dziedzinie społecznej

Klub Seniora 60 +

Klub Seniora 60 +

Klub Seniora 60 +

Żyć w sposób twórczy i aktywny, pomagać sobie lub innym

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach

Bogu na chwałę ludziom na pożytek

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej

Działalność publiczna na rzecz rozwoju kultury i poprawy warunków życia społeczności gminy Wyśmierzyce

Stowarzyszenie Razem dla Dzieci

Stowarzyszenie Razem dla Dzieci

Stowarzyszenie Razem dla Dzieci

Edukacja i wychowanie

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Zawsze odpowiadamy na realne i naglące/palące potrzeby społeczne. Niezależnie od trudności, kieruje nami determinacja w niesieniu pomocy. I tak jest do dziś.

Kokarda

Kokarda

Z myślą, aby działać i nie czekać z założonymi rękami na lepsze jutro

Polski Czerwony Krzyż oddział w Białobrzegach

Polski Czerwony Krzyż oddział w Białobrzegach

Polski Czerwony Krzyż oddział w Białobrzegach

Niesienie pomocy innym, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Białobrzegach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Białobrzegach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Białobrzegach

Działalność na rzecz najmłodszych milusińskich

Miejski Klub Sportowy Pilica Białobrzegi

Miejski Klub Sportowy Pilica Białobrzegi

Miejski Klub Sportowy Pilica Białobrzegi

Wielka siła nie czyni z Ciebie mistrza. Porażka nie czynie Cię przegranym.

Stowarzyszenie Brzeźce nad Pilicą

Stowarzyszenie Brzeźce nad Pilicą

Stowarzyszenie Brzeźce nad Pilicą

Poprawa jakości życia

Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 Syrenka Białobrzegi

Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 Syrenka Białobrzegi

Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 Syrenka Białobrzegi

Rodzaj hobby, zajęcia rekreacyjnego i sportu, polegający na łowieniu ryb na wędkę, ale także chwili relaksu i wypoczynku

Klub Pomocy Wzajemnej Energia

Klub Pomocy Wzajemnej Energia

W zdrowym ciele zdrowy duch

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce w którym Cię rozumieją

Koło Gospodyń Wiejskich Stromianki

Koło Gospodyń Wiejskich Stromianki

Koło Gospodyń Wiejskich Stromianki

Poprawa jakości życia to dobro wspólne wszystkich mieszkańców naszej gminy, które możemy osiągać przez działania otwarte na potrzeby społeczności lokalnej, nakierowanych na zwiększanie więzi społecznych

Uczniowski Klub Sportowy Rogolin

Uczniowski Klub Sportowy Rogolin

Z pasji do sportu i nie tylko :)

Koło Gospodyń Wiejskich Pacewianki

Koło Gospodyń Wiejskich Pacewianki

Koło Gospodyń Wiejskich Pacewianki

Tradycja, nowoczesność, pasja i zdobywanie doświadczenie to wszystko co nas łączy

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki

Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki

Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki

Społeczność wiejska z wielopokoleniowym modelem rodziny

Inicjatywa mieszkańców wsi Korzeń

Inicjatywa mieszkańców wsi Korzeń

Inicjatywa mieszkańców wsi Korzeń

Pobudzenie ludzi do aktywnego i wspólnego spędzania czasu wolnego, poznanie historii miejsca i ludzi. Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności

Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonianki

Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonianki

Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonianki

Integracja społeczności poprzez planowanie i działanie na rzecz dobra wspólnego

Koło Gospodyń Wiejskich Grzmiączki

Koło Gospodyń Wiejskich Grzmiączki

Koło Gospodyń Wiejskich Grzmiączki

Naszym celem jest integracja mieszkańców miejscowości Grzmiąca i Górki poprzez ich zaktywizowanie do przygotowania i udziału w cyklicznych, plenerowych spotkaniach kulturalnych

CARITAS – Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy

CARITAS – Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy

CARITAS – Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy

Katolicka organizacja charytatywna

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią.

Carlos Ruiz Zafón
Cień wiatru

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki

Działalność charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszowie

Pasja połączona z misją niesienia pomocy

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kaszowianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kaszowianki”

Kultywowanie tradycji naszych babć i mam

,,Po sąsiedzku”

,,Po sąsiedzku”

,,Po sąsiedzku”

Młodzi, kreatywni, chętni do działania

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zacharzewianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zacharzewianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zacharzewianki”

Likwidacja barier społecznych, poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego

Stowarzyszenie ,,Wszystkie Razem”

Stowarzyszenie ,,Wszystkie Razem”

Stowarzyszenie ,,Wszystkie Razem”

Aktywizacja społeczna, poprzez atrakcyjne spędzanie czasu wolnego

Klub Motocyklowy ,,WBR Bikers”

Klub Motocyklowy ,,WBR Bikers”

Klub Motocyklowy ,,WBR Bikers”

Pasja do motocykli i chęć niesienia pomocy potrzebującym

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ratoszynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ratoszynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ratoszynianki”

Kontynuowanie tradycji w parze z innowacyjnością

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Radość dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu aktywności fizycznej

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kostrzynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kostrzynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kostrzynianki”

Integracja mieszkańców dla dobra wspólnego

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Błesznianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Błesznianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Błesznianki”

Aktywizacja kobiet oraz odbudowa więzi międzyludzkich to nasz cel i priorytet

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania "Zapilicze"

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Stowarzyszenie „Jedynka KEN”

Stowarzyszenie „Jedynka KEN”

Stowarzyszenie „Jedynka KEN”

Stowarzyszenie "Jedynka KEN"

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach

Koło Przyjaciół harcerstwa w Białobrzegach

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą „Postęp”

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą „Postęp”

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą „Postęp”

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą "Postęp"