Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kaszowianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kaszowianki”

Kultywowanie tradycji naszych babć i mam

,,Po sąsiedzku”

,,Po sąsiedzku”

,,Po sąsiedzku”

Młodzi, kreatywni, chętni do działania

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zacharzewianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zacharzewianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zacharzewianki”

Likwidacja barier społecznych, poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego

Stowarzyszenie ,,Wszystkie Razem”

Stowarzyszenie ,,Wszystkie Razem”

Stowarzyszenie ,,Wszystkie Razem”

Aktywizacja społeczna, poprzez atrakcyjne spędzanie czasu wolnego

Klub Motocyklowy ,,WBR Bikers”

Klub Motocyklowy ,,WBR Bikers”

Klub Motocyklowy ,,WBR Bikers”

Pasja do motocykli i chęć niesienia pomocy potrzebującym

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ratoszynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ratoszynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ratoszynianki”

Kontynuowanie tradycji w parze z innowacyjnością

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Radość dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu aktywności fizycznej

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kostrzynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kostrzynianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kostrzynianki”

Integracja mieszkańców dla dobra wspólnego

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Błesznianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Błesznianki”

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Błesznianki”

Aktywizacja kobiet oraz odbudowa więzi międzyludzkich to nasz cel i priorytet

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania "Zapilicze"

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Stowarzyszenie „Jedynka KEN”

Stowarzyszenie „Jedynka KEN”

Stowarzyszenie „Jedynka KEN”

Stowarzyszenie "Jedynka KEN"

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach

Koło Przyjaciół harcerstwa w Białobrzegach

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą „Postęp”

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą „Postęp”

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą „Postęp”

Stowarzyszenie ludzi z inicjatywą "Postęp"