O organizacji

Stowarzyszenie Stromiecczyzna powstało w 2003 r. z inicjatywy byłego wójta – Marka Matysiaka. 18 stycznia tegoż roku w Stromcu zgromadziły się 22 osoby z terenu całej gminy, które podczas dyskusji ustaliły nazwę ” Stromiecczyzna” oraz zatwierdziły statut stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym dokumentem główne cele stowarzyszenia to: działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Gminy Stromiec i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie:

 1.  Kultury, sportu i turystyki.
 2.  Programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
 3.  Ochrony środowiska.
 4.  Bezpieczeństwa obywateli.
 5.  Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 6.  Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
 7.  Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
 8.  Wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.
 9. Działanie na rzecz poprawy bazy i warunków edukacji dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Stromiec
 10. Działanie na rzecz poprawy bazy kulturalnej, sportowej i wypoczynkowej Gminy Stomiec
 11. Rozpowszechnianie historii i walorów środowiska naturalnego Stromiecczyzny
 12. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego Stromiecczyzny
 13. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla nałogów i uzależnień.
 14. Działanie na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych poszczególnych grup społecznych Gminy Stromiec

Jednocześnie wybrano Komitet założycielski w składzie: Elżbieta Wiatrak, Leszek Molga ze Stromca oraz Robert Strzelczyk z Dobieszyna. Pierwszym zadaniem komitetu było rozpoczęcie prac nad doprowadzeniem do zarejestrowania Stowarzyszenia Stromiecczyzna. Na drugim zebraniu 25 marca 2003 r. wybrano władze Stowarzyszenia: Elżbietę Wiatrak – Prezesa, Mariusza Chmielewskiego – Zastępcę Prezesa, Leszka Molgę – Sekretarza, Barbarę Chmielewską – Skarbnika, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Robert Strzelczyk – Przewodniczący, Roman Widomski, Tomasz Rudecki – Członkowie. Kilka miesięcy później 8 października 2003 r. Stowarzyszenie Stromiecczyzna zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczęło działalność. Skład Zarządu Stowarzyszenia przez 12 lat jest  taki sam z wyjątkiem zastępcy prezesa, którym od czerwca 2008 r. jest Kamila Rudecka. Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej jej nowymi członkami zostali Barbara Ziółkowska i Zdzisław Włodarski. Od początku istnienia stowarzyszenie skupiło się wokół działalności na rzecz mieszkańców gminy w szczególności tych najmłodszych, ratowania przed zniszczeniem i zapomnieniem małych obiektów sakralnych na terenie gminy i starych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Stromcu.
Na co dzień pracujemy w różnych instytucjach publicznych i prywatnych. Nasza działalność w Stowarzyszeniu jest społeczna, nie otrzymujemy wynagrodzenia. Staramy się zachęcać mieszkańców do angażowania się w działania jak również do przystąpienia do naszej organizacji. W każdym roku znajdują się chętni ale również odchodzą od nas starzy członkowie, z różnych względów.

zwiń

Co udało nam się zrobić?

Niemal każdego roku członkowie Stowarzyszenia razem z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Stromcu kwestują 1 listopada na rzecz odnowy starych grobów. To działanie na stałe wpisało się w kalendarz zaplanowanych przedsięwzięć. Do roku 2014 dzięki ofiarności mieszkańców gminy i osób pochodzących z ziemi Stromieckiej, oraz otrzymanym dotacjom i grantom z różnych źródeł udało się wyremontować 7 nagrobków.
Realizujemy również działania polegające na edukacji najmłodszych mieszkańców ( warsztaty wyjazdowe, zielone szkoły, warsztaty artystyczne, wyjazdy do centr nauki, muzeów, prowadzenie zajęć przedszkolnych ) zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i dorosłym.
Jesteśmy organizatorami oraz partnerami różnych imprez środowiskowych takich jak: festyny, przeglądy teatrzyków szkolnych, wspólnego kolędowania, rajdów rowerowych.
Największym sukcesem Stowarzyszenia jest to, że nadal prowadzi aktywnie, nieprzerwanie swoją działalność od 10 lat. Wszyscy członkowie angażują się w realizowane zadania.  Kilka  osób pisze wnioski i pozyskuje fundusze na  projekty skierowane głównie do mieszkańców w rożnym przedziale wiekowym.

zwiń

Wiadomości

OPUBLIKOWANO: 14 sierpnia 2019

Konkurs o lokalnych organizacjach społecznych! Wygraj atrakcyjne nagrody!

Co wiesz na temat organzacji pozarządowych? Kim są ludzie pracujący społecznie? Kiedyś coś o nich słyszałeś? Właśnie...co? Jaka jest Twoja wiedza w tym temacie? Czy uczestniczyłeś w jakimś wydarzeniu organizowanym...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 27 lipca 2019

Wygraj pieniądze na materiały promujące twoją organizację

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu białobrzeskiego, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, do udziału w konkursie "Promuj Swoje NGO". Celem konkursu jest umożliwienie małym, lokalnym organizacjom pozarządowym zyskania większej rozpoznawalności...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 10 lipca 2019

Promuj swoją organizację i pokaż jak działasz!!!

Kim jesteście, gdzie działacie, co robicie? Niestety nie zawsze o Was wiemy, nie zawsze mieszkańcy zauważają działania organizacji pozarządowych. Jak promujecie swoją organizację? Jakie działania podejmujecie, by mieszkańcy Waszych miejscowości...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 03 maja 2019

Zainspiruj się. Kasa za pomysły!

Do 15 maja nasza Fundacja przyjmuje pomysły mieszkańców powiatu białobrzeskiego na projekty. W tym roku na najlepsze pomysły mamy do przekazania ponad 55 tys. złotych. Jest to możliwe dzięki realizacji...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 26 kwietnia 2019

Szkolenie dla wnioskodawców Działaj Lokalnie

25 kwietnia w naszej Fundacji odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalny, instytucji oraz mieszkańców z całego powiatu białobrzeskiego zainteresowanych Programem Działaj Lokalnie. Program Działaj Lokalnie jest programem grantowym....

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 18 marca 2019

Wariaci zmieniający lokalny świat na lepsze uczą się chwalić

[embed]https://youtu.be/-Ur8vklS_SM[/embed]

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 16 marca 2019

Bo im chce się chcieć. Konkurs „Wolontariusz na medal”

Już teraz można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz na medal”. III Sektor, czyli organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz wolontariusze. Są oni bardzo ważną częścią życia każdej społeczności, tej większej i...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 15 marca 2019

CO Z TYM III SEKTOREM W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM…

Wiele osób zapewne uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie całego powiatu. Często jednak nie jesteśmy świadomi tego, kto jest ich organizatorem, kim są ludzie stojący za przygotowaniem...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 25 lutego 2019

„Sąsiad może pomyśleć, że chcę się wybić na pracy społecznej.”. Społecznicy nie potrafią się chwalić swoją pracą.

Społecznicy mają problem z mówieniem o swoich osiągnięciach. Każdego roku organizują m.in.: zajęcia pozalekcyjne, pikniki i festyny rodzinne, upamiętniają historię lokalną, a nikt nie wie, że robią to właśnie ONI....

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 20 lutego 2019

Szkolenie: Pomyśl strategicznie o swojej organizacji.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego do udziału w cyklu szkoleniowym dotyczącym działalności NGO. 15 i 16 marca 2019 r. (piątek-sobota) od 9:00 do 16:00...

CZYTAJ