Powiatowe Forum organizacji Pozarządowych

OPUBLIKOWANO: 12 grudnia 2018

III Sektor, inaczej mówiąc sektor organizacji pozarządowych stanowi bardzo ważny element życia publicznego i z roku na rok ogrywa coraz większą rolę. Są to organizacje działające na rzecz swoich lokalnych społeczności, znające ich potrzeby i angażujące się w działania intensyfikujące ich rozwój i prowadzące do rozwoju kapitału społecznego szczególnie  wsi i małych miasteczek.

Na terenie powiatu białobrzeskiego działa kilkadziesiąt zarejestrowanych Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń wiejskich. Liczną grupę stanowią również działające grupy nieformalne. Są to ludzie silnie zaangażowani w rozwój swoich małych społeczności, dla których praca społeczna stanowi istotny element codziennego życia. Nie zawsze o nich wiemy, o tym jak wiele robią, jakie zmiany zachodzą tam, gdzie działają. To właśnie z myślą o nich 7 grudnia 2018 r. Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zorganizowała Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które było działaniem podsumowujących realizację projektu „Białobrzeskie centrum Obywatelskie” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była przede wszystkim promocja działających na terenie powiatu białobrzeskiego organizacji, ukazanie ich działań, jak również sieciowanie lokalnych NGO, wsparcie ich poprzez stworzenie okazji nawiązania lepszej współpracy z lokalnymi samorządami. Wśród przybyłych na Forum gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, biznesu oraz członkowie organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu.

Podczas spotkania przedstawionych zostało kilkanaście różnych projektów realizowanych przez lokalne NGO-sy (organizacje pozarządowe). Wśród licznych działań realizowanych w 2018 r. znalazły się warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, pikniki, festyny, spotkania integracyjne, żywe lekcje historii, działania utrwalające lokalną historię i kulturę, w które zaangażowanych było kilkaset osób.

Wśród nas są ludzie, którzy  wiele robią nie chcąc nic w zamian. Dla nich uśmiech ma twarzach ludzi którym pomagają jest bezcenny i daję największą satysfakcję. Nasi lokalni „Społecznicy”, bo to o nich mowa, swoją postawą i zaangażowaniem w pomoc innym ludziom zasługują na szacunek i podziw. Chcąc umożliwić mieszkańcom Powiatu dostrzeżenie takich osób Fundacja zorganizowała  Konkurs „Społecznika Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego”.  Spośród wielu nadesłanych do naszej Fundacji zgłoszeń Kapituła Konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

 

  • Młodzieżowy Społecznik (16-25 lat) – Laureatką została Karolina Ciechowicz
  • Aktywny Społecznik (26-59 lat) – Laureatką została Elżbieta Wiatrak
  • Społecznik Senior (powyżej 60 r.ż.) – Laureatem w tej kategorii został Jan Chryzostom Czachowski

 

Jednak Forum Organizacji Pozarządowych to okazja do tego, by podjąć dyskusję na tematy bezpośrednio dotyczące organizacji, ich problemów w codziennym funkcjonowaniu,  czy też  możliwości pozyskiwania środków.  Dlatego też jednym z punktów Forum było przeprowadzenie panelu dyskusyjnego obejmującego 4 tematy:

 

  • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym,
  • promocja działalności organizacji pozarządowych,
  • fundraising, czyli szukanie innych sposobów na pozyskiwanie środków niż dotacje
  • wolontariat, jak skutecznie pozyskiwać wolontariuszy i angażować ich w działania społeczne.

Forum miało charakter aktywny. Uczestnicy dyskutowali w grupach panelowych.  Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to bardzo cenna platforma porozumienia i wzajemnej wymiany doświadczeń.