Poznaj „Koszyk witamin dla Seniora”

OPUBLIKOWANO: 14 września 2020

„Koszyk witamin dla Seniora” jest inicjatywą Fundacji Koalicja dla Młodych. Będzie pomagał seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, która w ostatnim czasie pogorszyła się przez epidemię koronawirusa. Z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych, dodatkowych kosztów choćby prywatnych wizyt u lekarza seniorom często nie starcza do przysłowiowego „od 1-go do 1-go”.

Seniorzy potrzebują pomocy!

W ostatnim roku przez sytuację epidemiologiczną wzrosły ceny większości produktów żywnościowych, a szczególny wzrost cen wystąpił w produktach owocowo-warzywnych. W naszej społeczności większość seniorów posiada najniższe emerytury, sami utrzymują swoje gospodarstwa domowe i często są pozostawieni sami sobie. Dodatkowo mają obecnie problem z dostępem do lekarza i muszą decydować się na prywatne wizyty. Takie wizyty generują dodatkowe koszty.  Mają trudności z wygospodarowaniem pieniędzy na zakup podstawowych produktów owocowo-warzywnych, które dostarczają im odpowiedniej ilości witamin oraz budują ich odporność.

Chcemy pomóc seniorom, w tym trudnym dla nich momencie, dlatego wychodzimy z inicjatywą „Koszyk witamin dla Seniora”. Do akcji zaangażowaliśmy już kilka lokalnych gospodarstw rolno-sadowniczych, które w ramach współpracy przekazują nam swoje produkty. Obecnie w naszą akcję zaangażowały się: Plantacja borówki amerykańskiej „BoKo”, Wąsik Edward Bożena Gospodarstwo Ogrodnicze, Gospodarstwo-Rolno Hodowlane Sławomir Nowakowski, Gospodarstwo Rolne Monika i Karol Wójcik, Gospodarstwo Rolne Grzegorz Kawiński oraz Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Karol Kaszuba. Dzięki zaangażowaniu tych gospodarstw już w tym tygodniu przekażemy pierwsze „Koszyki witam dla Seniora” grupie około 35 potrzebujących seniorów.

Akcja rozpocznie się w tym roku i będzie prowadzona cyklicznie w okresie jesiennych zbiorów owoców i warzyw przez naszych lokalnych rolników. Czas trwania akcja w ciągu danego roku będzie uzależniona od ilości podarowanych nam produktów od gospodarstw, zaangażowania wolontariuszy i darczyńców Fundacji.

Jak można zaangażować się w „Koszyk witamin dla Seniora”:

Gospodarstwa rolno-sadownicze mogą przekazać nam produkty, które będą bezpośrednio trafiały do potrzebujących seniorów z lokalnej społeczności;

Każda osoba posiadająca wolny czas, prawo jazdy oraz samochód może nam pomóc w przygotowaniu „Koszyków” oraz dostarczeniu ich seniorom;

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się potrzebujący senior lub jesteś seniorem w potrzebie poinformuj nas o tym. Jesteśmy, aby pomagać.

Jeśli chcesz się zaangażować w akcję lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami i zadzwoń do Moniki Bojanowicz, która jest odpowiedzialna w Fundacji za „Koszyk witamin dla Seniora” pod numerem telefonu 507 705 123 lub napisz maila m.bojanowicz@fundacjakdm.org