Program wsparcia dla strażaków – kolejna edycja programu Fundacji ORLEN

OPUBLIKOWANO: 29 marca 2019

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” ogłosiła kolejną edycję programu wsparcia dla Zawodowych oraz Ochotniczych jednostek Straży Pożarnych. Wsparcie dotyczy zakupu sprzętu oraz doposażenie jednostek Straży Pożarnych co znacząco wpłynie na poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

Darowiznę otrzymaną w ramach Programy można wykorzystać wyłącznie na zakup:
– sprzętu przeciwpożarowego;
– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
– sprzętu ratownictwa medycznego;
– sprzętu ratownictwa chemicznego;
– sprzętu ratownictwa ekologicznego;
– sprzętu ratownictwa wysokościowego;
– sprzętu łączności;
– wyposażenia osobistego strażaków.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w 2019 r. to 2 mln złotych.
Wnioski można składać do 4 maja 2019 r.
Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne na stronie Fundacji ORLEN  – DAR SERCA