PROGRAM STYPENDIALNY - AGRAFKA

Program Stypendialny „Agrafka” realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Darczyńcami programu są: Fundacja Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny wróblewskich, darczyńcy indywidualni oraz instytucje. Celem programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

O programie

Nasza Fundacja jest organizacją partnerską Programu Stypendialnego „Agrafka”, której zadaniem jest nominowanie kandydatów do stypendiów. Jako organizacja partnerska znamy środowiska z jakich wywodzą się kandydaci, co ułatwia nam wypełnienie wniosku i przygotowanie opisu kandydata. Stypendia mają charakter socjalno – naukowy i przyznawane są uczniom gimnazjów, liceów i studentom wybitnie utalentowanym o określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Kolejnym ważnym kryterium w przypadku Programu Stypendialnego „Agrafka” jest kryterium dochodowe. Program ten wspiera uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wysokość comiesięcznego stypendium wynosi 300 zł i jest przyznawane na okres 10 miesięcy – okres trwania roku szkolnego. Stypendia, które dotychczas pozyskali uczniowie z naszego regionu w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju ich talentów, pozwoliły im zgłębiać wiedzę dzięki zakupowi różnorakich pomocy dydaktycznych jak również opłaceniu dodatkowych zajęć.

zwiń

Stypendyści

Beata Fołtyn
Marta Sieczak
Paulina Malczewska
Krzysztof Mrowiński
Mateusz Trzaska
Kamil Kacprzyk
Daniel Mokosa
Piotr Podymniak
Andżelika Cyngot
Kacper Deleska
Piotr Deleska
Adrian Starczewski

zwiń

Do pobrania

pobierz

jakiś opis

Osoby do kontaktu

Bożena Nowakowska

Bożena Nowakowska

tel: 608 084 121

email: alchemik11@op.pl

Bożena Nowakowska

tel: 608 084 121

email: alchemik11@op.pl

Spotkania i rozmowy ze społecznikami inspirują mnie do podejmowania ciągle nowych wyzwań, wyzwalają siłę, dają radość.

Wiadomości