Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku. Inicjatorem Programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). Realizatorem „Działaj Lokalnie” w Polsce od pierwszej edycji jest Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich poprzez projekty obywatelskie, które służą poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.
Na terenie całej Polski działają Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL), czyli organizacje które przeprowadzają lokalne konkursy grantowe. Program finansowany jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz środki pozyskane przez poszczególne ODL-e od samorządów, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Pieniądze na realizację lokalnych projektów społecznych przekazywane są organizacjom oraz grupom na drodze konkursów grantowych za pośrednictwem Ośrodków Działaj Lokalnie na terenie całej Polski. Ośrodki te dodatkowo prowadza wsparcie merytoryczne, doradcze, szkoleniowe oraz promocyjne dla grantobiorców. Program „Działaj Lokalnie” jest kuźnią lokalnych animatorów i Liderów społecznych, którzy kształtują otwarte na swoje potrzeby społeczeństwo obywatelskie i zarażają swoją pracą innych.

O programie

Nasza Fundacja realizuje Program Działaj Lokalnie w powiecie białobrzeskim od 2005 r. „Działaj Lokalnie” wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Program realizowany jest w formie lokalnego konkursu grantowego. Przeznaczony jest dla organizacji oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu białobrzeskiego. Corocznie dofinansowujemy min. 15 projektów społecznych na łączną kwotę blisko 60 000 zł. Dzięki dotacjom udało się doposażyć palce zabaw dla dzieci, stworzyć mini siłownie oraz miejsca spotkań sąsiedzkich, zorganizowano liczne festyny i pikniki, spotkania tematyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, rajdy rowerowe, liczne aktywności sportowe dla mieszkańców oraz wiele innych ciekawych form aktywnego spędzania czasu. Wielokrotnie środki pozyskane w ramach „Działaj Lokalnie” były dla mieszkańców małych miejscowości jedyną okazją do zorganizowania wydarzenia integrującego lokalną społeczność, ale  często także zapoczątkowywały kolejne realizowane już samodzielnie przez  grupy działania. Program zmienia lokalne społeczności, integruje je i sprawia, że nawet małe wsie są w stanie zrobić wiele, jeśli tylko chcą.

zwiń

Działaj Lokalnie 2006-2017

zwiń

Dofinansowane projekty 2017

Seniorzy w akcji.
Realizator: Grupa 50+, Gmina Białobrzegi
Termin realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.07.2017 r.
Budżet projektu: 3118,06zł ( dofinansowanie 2000 zł)
Głównym celem projektu była aktywizacja osób starszych, jak również zintegrowanie ich z młodszym pokoleniem. W ramach tego projektu zrealizowane zostały 3 główne działania. – wyjazd integracyjny do siedziby zespołu Pieśni i Tańca „ Mazowsze” w Otrębusach – organizacja Spotkań Czwartkowych, były to spotkania tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom
– „Piknik Pieczonego Ziemniaka”. Był to piknik międzypokoleniowy, podczas którego seniorzy przedstawili przygotowany przez siebie program artystyczny.

Rosnę zdrowo na sportowo
Realizator: Miejski Klub Sportowy „Pilica”
Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.
Budżet projektu 5100 zł (dofinansowanie 3000 zł)

Celem projektu było pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i ich rodziców. W ramach projektu zorganizowano:
– spotkania ze sportowcami wywodzącymi się z gminy Białobrzegi – burmistrzem Miasta i Gminy panem Adamem Bolkiem (były bramkarz Miejskiego klubu Pilica) oraz kulturystą panem Tomaszem Kurowskim
– mecz między rodzicami z przedszkola im. „Jasia i Małgosi” oraz przedszkola im „Kubusia Puchatka”,
– rozgrywki piłkarskie między przedszkolakami
– utworzono zespół mini Cheerleaderek.

„Wzmocnij Ciało i ducha”
Realizator: Klub Pomocy Wzajemnej „Energia”
Termin realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.11.2017 r.
Budżet projektu: 3513 zł (dofinansowanie 2000 zł)
Działania realizowane w ramach projektu miały za zadanie poprawę kondycji osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Białobrzegów i okolic. W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia Pilates, dwudniowe „Warsztaty Lepszego Zdrowia” oraz odbyły się wyjazdy na basen. Działania podczas realizacji projektu wpłynęły na wzrost świadomości zagrożeń wynikających z biernego trybu życia.

„Festyn rodzinny w Suchej z okazji 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej”
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.
Budżet projektu: 9896,71 zł (dofinansowanie 2500 zł)

Celem projektu było promowanie lokalnej tradycji i patriotyzmu oraz integracja lokalnych mieszkańców. W czasie trwania projektu wydano książkę dokumentującą dzieje jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Został również zorganizowany festyn dla mieszkańców gminy z okazji obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej, podczas którego mieszkańcy mogli zapoznać się z codzienną pracą strażaka i zagrożeniami z nią związanymi.

„Piknikowe Centrum Rozrywki”
Realizator: Koło Gospodyń w Pacewie
Termin realizacji: 01.06.2017 r – 30.11.2017 r.
Budżet projektu: 14833,29 zł (dofinansowanie 4500zł)

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej oraz stworzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjno-kulturalnego dla mieszkańców Pacewa. W ramach działań projektowych mieszkańcy zbudowali altanę, stoliki, ławkę oraz grilla jak również posadzili krzewy i byliny. W ramach działań projektowych zostały zorganizowane również Sobótki Świętojańskie oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka.

„Sportowe wakacje w Gminie Promna”
Realizator: Ludowy Klub Sportowy Promna
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 01.09.2017 r.
Budżet projektu: 6256,54 zł (dofinansowanie 5000 zł)

Projekt realizowany przez Ludowy Klub Sportowy miał na celu pobudzenie aktywności sportowej mieszkańców. W ramach tego projektu zostały zorganizowane rozgrywki sportowe dla dzieci oraz Piknik Rodzinny z wieloma atrakcjami. Najmłodsi uczestnicy podziwiali sprzęt bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Promnej, samochody Inspekcji Drogowej oraz Policji. Na najmłodszych uczestników Festynu czekał występ iluzjonisty, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy oraz kącik małego malarza. Lokalna społeczność mogła dzięki realizacji tego projektu spędzić wspólne chwile ze swoimi pociechami oraz z pozostałymi mieszkańcami gminy przy grillu.

Bezpieczna Gmina Radzanów
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.
Budżet projektu: 3949,16 zł (dofinansowanie 2500zł)

Projekt miał na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców gminy Radzanów. W ramach działań zorganizowano Piknik pod hasłem: „Bezpieczna gmina Radzanów”, podczas którego strażacy i policjanci prezentowali sprzęt jakim się posługują w czasie akcji ratunkowych. Przeprowadzili również dla mieszkańców pokaz prawidłowych zachowań nie tylko dla osób ratujących, ale też dla tych ratowanych. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli podziwiać całe wydarzenie z platformy. Piknik zakończył się wspólnym ogniskiem wszystkich uczestników tego wydarzenia.

„Jarmark Czarnociński „
Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.09.2017 r.
Budżet projektu: 7350 zł (dofinansowanie 2500 zł)

Projekt ten miał na celu pielęgnowanie tradycji i starych obrzędów ludowych regionu. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztatu teatralne, taneczne i kulinarne. Odbył się również XI Jarmark Czarnociński, podczas którego zaprezentowali się uczniowie i absolwenci szkoły, kapele ludowe, grupa radomskich raperów PZM- Prosto z Mostu, jak również aktorzy krakowscy w spektaklu pt: „Tajemnica starej szafy”. Na uczestników czekały także regionalne przysmaki przygotowane przez uczestników warsztatów kulinarnych, a wśród nich porka, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym.

„Harcerze śpiewającym krokiem po Gminie Radzanów”
Realizator: drużyna harcerska „Leśni” w Bukównie
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.10.2017 r.
Budżet projektu: 3120 zł (dofinansowanie 2250 zł)

Celem projektu było zorganizowanie Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej dla harcerzy powiatu białobrzeskiego i drużyn Hufca Radom. Festiwal trwał 2 dni. Pierwszego dnia odbył się przegląd Drużyn Harcerskich, podczas którego prezentowane były występy wokalne i instrumentalne, a drugiego dnia przybyli harcerze uczestniczyli w grze terenowej, gdzie musieli wykazać się znajomością czytania mapy oraz wykorzystaniem wiedzy przedmedycznej i umiejętności w organizowaniu biwaku.

„Wspólna troska o nowe pokolenia”
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.11.2017 r.
Budżet projektu: 3650 zł (dofinansowanie 2250 zł)

Celem projektu była pomoc uczniom w procesie uczenia się poprzez rozpowszechnianie oceniania kształtującego nazywanego również ocenianiem pomagającym się uczyć. Pierwszym działaniem projektowym, rozpoczynającym jednocześnie organizację sieci samokształceniowych nauczycieli, było spotkanie w którym udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele z powiatu białobrzeskiego oraz nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z ideą oceniania kształtującego. Realizacja projektu była zachętą dla uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własną naukę, a tym samym przygotowanie młodego człowieka do procesu nauki przez całe życie. Efektem wymiernym projektu była też integracja środowiska nauczycielskiego wokół stosowania w szkołach oceniania kształtującego.

„Tradycyjna integracja”
Realizator: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Pierzchnia i Jakubów „Pierzchnianka”
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.10.2017 r.
Kwota dofinansowania: 3000 zł

Projekt miał na celu integrację stowarzyszeń, które działają na terenie gminy Stara Błotnica. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– zorganizowano wizytę studyjną dla członków lokalnych organizacji w region świętokrzyski. Członkowie organizacji działających na terenie gminy Stara Błotnica mogli się zintegrować oraz poznać tradycje i obyczaje tamtego regionu
– spotkania tematyczne, w których udział wzięli działacze społeczni z terenu Gminy oraz lokalni mieszkańcy. Tematyka spotkań była poświęcona hołdowaniu dawnych tradycji i lokalnych obrzędów związanych ze żniwami i wykopkami
– przygotowanie wystawy przedstawiającej dawne obrzędy oraz dokumentującej zrealizowane w ramach projektu działania.
Realizacja projektu znacząco wpłynęła na integrację stowarzyszeń i zacieśnienie więzi międzypokoleniowych.

„Wicie wieńców – nowa stara tradycja” 
Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.10.2017 r.
Budżet projektu: 6230 zł (dofinansowanie 4500 zł)

Celem projektu było propagowanie lokalnych tradycji związanych z dawnymi obrzędami podczas końca żniw i przekazywanie ich młodemu pokoleniu. Głównym działaniem projektowym były międzypokoleniowe warsztaty plecenia wieńców dożynkowych w każdej wsi na terenie Gminy. Przygotowane podczas warsztatów wieńce zostały zaprezentowane podczas Gminnego festynu dożynkowego w Starej Błotnicy. Gospodynie przygotowywały również regionalne smakołyki, których można było skosztować podczas Dożynek Gminnych. Przygotowanie wieńców dożynkowych było świetną promocją każdej wioski oraz zaprezentowaniem kreatywności i umiejętności artystycznych mieszkańców.

„Sport, zabawa, fajna sprawa”
Realizator: PSP w Kostrzyniu
Termin realizacji: 01-09.2017 r. – 30.11.2017 r.
Budżet projektu: 5460 zł
Głównym celem projektu było stworzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i dorosłych poprzez naukę i doskonalenie gry w zakresie trzech dyscyplin sportowych: tenisa stołowego i ziemnego, unihokeja oraz integracja społeczności uczniowskiej i lokalnej.
Realizacja projektu obejmowała organizację cyklicznych zajęć sportowych przez okres trzech miesięcy, w tym comiesięcznych międzyszkolnych turniejów sportowych oraz uroczystego podsumowania projektu, podczas którego wręczone zostały dyplomy oraz nagrody uczestnikom poszczególnych turniejów. Organizacja tego typu zajęć spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze trony młodzieży, dlatego też zajęcia będą kontynuowane również po zakończeniu projektu.

„Zatańcz ze mną”
Realizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej, Gmina Wyśmierzyce
Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r.
Budżet projektu: 4090 zł (dofinansowanie 3000 zł)

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do przełamywania barier nieśmiałości dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W ramach działań realizowanych w projekcie zorganizowano:
– cykl zajęć tanecznych dla dzieci z zakresu walczyka, poleczki i rock and roll’a
– organizacja publicznych występów, podczas których dzieci prezentowały przed swoimi najbliższymi nabyte umiejętności taneczne.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia wartościowych rezultatów. Obudzono w dzieciach wielką pasję i radość czerpaną z tańca, którą zauważali rodzice opowiadając o pozytywnych zmianach jakie zaszły u ich pociech. Dzieci chętniej chodziły do przedszkola, tańczyły i śpiewały w domu, dlatego też podjęto decyzję o kontynuowaniu zajęć. Realizacja projektu pomogła dzieciom w przełamaniu nieśmiałości, nabraniu pewności siebie i otwarciu na innych.

„Młodzi dziennikarze z pasją”
Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach, Gmina Wyśmierzyce
Termin realizacji projektu: 14.08.2017 r. – 14.12.2017 r.
Budżet projektu: 4530 zł (dofinansowanie 3200 zł)

Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów oraz mieszkańców na temat historii lokalnej szkoły w związku ze zbliżającą się rocznicą 200-lecia szkoły w Wyśmierzycach.
W ramach projektu zorganizowano:
– warsztaty z dziennikarką Echa Dnia – Izabelą Kozakiewicz, z zakresu pozyskiwania materiału prasowego, opisywania pozyskiwanych materiałów, redagowanie tytułów, który zaciekawią odbiorcę – cykl wywiadów z seniorami, mieszkańcami, absolwentami szkoły zamieszczanych cyklicznie w szkolnej gazetce
– uroczyste podsumowanie projektu połączone z wystawą pamiątek oraz zdjęć zrobionych na przestrzeni 200 lat.
Projekt znacznie wpłynął na aktywizację uczniów, nie tylko szkolnych dziennikarzy, do poszukiwania pamiątek i fotografii. Realizowane działania, zintegrowały całą lokalną społeczność i nie kończą się wraz z projektem. Planowane są już kolejne wywiady, spotkania z absolwentami i przyjaciółmi szkoły.

„Tu się bawię, tu się trudzę, w Stromcu nigdy się nie nudzę”
Realizator: Stowarzyszenie Stromiecczyzna, Gmina Stromiec
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.10.2017 r.
Budżet projektu: 8439 zł (dofinansowanie 6000 zł)

Celem projektu było, zwiększenie zainteresowania mieszkańców lokalną historią, kulturą, tradycją, muzyką i regionalnymi obyczajami ludowymi. W ramach projektu zorganizowano:
– piknik Rodzinny „Z muzyką za pan brat” Był on okazją do dobrej zabawy i relaksu rodzinnego a także integracji społeczności szkolnej i lokalnej
– wystawę „Stromiec w kolorze sepii” – czyli fotografia z dawnych lat, oraz „Od Edisona do UNITRY” – wystawa dawnych nośników muzyki, prezentowane podczas spotkania wielopokoleniowego ‘Jak to pierwyj było”
– warsztaty taneczne „Na ludową nutę” dla uczniów PSP w Stromcu
– wycieczki do Żelazowej Woli i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
– spotkanie wielopokoleniowe „Jak to pierwyj było” czyli: Tańce, przyśpiewki, występy dzieci i dawne wiejskie jadło na stołach. Wystawa starych stromieckich fotografii ,sprzętu grającego z lat 60 – 70. tych i zapomnianych już sprzętów gospodarstwa domowego
– gminny konkurs piosenki ludowej – „Bez korzeni nie ma skrzydeł”
Zaprezentowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, promocji tego regionalne i organizacja wielu przedsięwzięć kulturalnych w znacznym stopniu wzmocniło integrację społeczeństwa i zapoczątkowało szereg kolejnych wspólnie realizowanych działań.

„Seniorzy aktywni całe życie”
Realizator: Klub Kobiet Aktywny Bobrek,
Gmina Stromiec Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.10.2017 r.
Budżet projektu: 15 150,13 zł (dofinansowanie 4500 zł)

Głównym celem projektu „Seniorzy aktywni całe życie”, było zwiększenie aktywności Seniorów z sołectwa Bobrek i Bobrek Kolonia, jak również integracja międzypokoleniowa. Kluczowym działaniem projektu było utworzenie „Kącika dla Seniorów”, który powstał przy boisku „Orlik” na niewykorzystanym placu szkolnym. W wyniku wielu prac (uporządkowanie terenu, nawiezienie ziemi, posadzenie roślin, zainstalowanie lamp solarnych, ułożenie kostki brukowej i zamontowanie stolików z ławeczkami) powstało zaciszne miejsce ku radości seniorów i nie tylko. Korzystać z niego mogą tak naprawdę wszyscy. Uroczyste otwarcie „kącika” nastąpiło 16 lipca 2017 r. Odbył się koncert Zespołu Młodzieżowego z Kozienic pod dyrekcją Pana Zdzisława Włodarskiego, a zabawę pod chmurką do późnych godzin zapewnił nam Pan Sławomir Kaczmarek. Seniorzy i mieszkańcy świetnie się bawili i nikt nie narzekał na reumatyzm. Powstały kącik jest miejscem magicznym i oazą spokoju. Odbyły się także liczne spotkania z ciekawymi ludźmi i ekspertami, którzy przekazali ważne informacje Seniorom, przydatne dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

zwiń

Dofinansowane projekty 2018

zwiń

do pobrania

pobierz

Regulamin Programu Dzialaj Lokalnie 2019

pobierz

Szablon wniosku aplikacyjnego Programu Działaj Lokalnie 2019

pobierz

Karta oceny formalnej

pobierz

Karta oceny merytorycznej

pobierz

Klauzura informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Programie Działaj Lokalnie

osoba do kontaktu

Bożena Nowakowska

Bożena Nowakowska

tel: 608 084 121

email: alchemik11@op.pl

Bożena Nowakowska

tel: 608 084 121

email: alchemik11@op.pl

Spotkania i rozmowy ze społecznikami inspirują mnie do podejmowania ciągle nowych wyzwań, wyzwalają siłę, dają radość.

Wiadomości

OPUBLIKOWANO: 09 września 2019

Międzypokoleniowy rajd rowerowy

W ranach realizowanego projektu w programie Działaj Lokalnie, Koło Gospodyń Wiejskich Zacharzewianki zorganizowało rajd rowerowy, podczas którego atmosfera rozgrzewana była nie tylko przez panujący upał, ale przede wszystkim przez uczestników....

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 05 września 2019

Święto plonów

Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki z Kozłowa (gm. Radzanów) wzięło udział w "Święcie Plonów" zorganizowanym przez Urząd Gminy w Radzanowie. Podczas uroczystości zaprezentowałyśmy nasze dzieło – wieniec dożynkowy będący elementem projektu "Integracja...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 05 września 2019

Kapusta z grochem

Mieszkańcy wsi Korzeń stworzyli miejsce w którym mogą spotykać się, rozmawiać, bawić, robić coś dla siebie i dla innych. Dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy zorganizowali już kolejne spotkanie. Tym...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 05 września 2019

Dla babci, mamy i dziecka

Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki z Kozłowa (gm. Radzanów) zorganizowało warsztaty kulinarne Babci, mamy i dziecka. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Integracja i aktywność alternatywą dla uzależnień" prowadzonego przez nasze Koło,...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 30 sierpnia 2019

Razem – aktywnie!

Koło Gospodyń Wiejskich Grzmiączki w ramach programu Działaj Lokalnie realizując projekt ,,Razem aktywnie pod chmurką” zorganizowało Mini festyny integracyjny. Który spotkał się z szerokim odbiorem mieszkańców.     W grupie...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 30 sierpnia 2019

Letnie warsztaty

Stowarzyszenie Stromiecczyzna od wielu lat działa lokalnie na terenie swojej Małej Ojczyzny. W tym roku poprzez realizację projektu Zasmakuj w tradycji – Nasze dziedzictwo  zrealizowaliśmy rękodzielnicze i plastyczne warsztaty dla...

CZYTAJ

czytaj więcej