Fundacja Koalicja Dla Młodych, we współpracy z Radomskim Bankiem Żywności, realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej. Bo tu gdzie Żyjemy ma być nam dobrze.