Promuj i komunikuj!

Lider projektu
FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH
Partner projektu
ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt PROMUJ I KOMUNIKUJ jest efektem naszego zaangażowania w społeczność lokalną i działalność organizacji pozarządowych. Z najnowszych badań Stowarzyszenia Klon/Jawor pod nazwą KONDYCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) wynika, że polskie NGO wciąż borykają się z problemem przewidywalności finansowania oraz brakiem środków na swoje działania. 93% z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie potwierdza, że ich głównym problemem jest brak narzędzi i umiejętności w odniesieniu do budowania poza grantowych źródeł finansowania oraz budowania społeczności wokół swoich działań. Celem projektu realizowanego przez FUNDACJĘ KOALICJA DLA MŁODYCH oraz ŻYWIECKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU jest rozwiązanie problemu braku stabilności finansowej tych organizacji oraz działania, które zbudują ich silną markę wśród mieszkańców. Pokażemy, że działania na rzecz lokalnych społeczności prowadzone przez owe NGO, choć  bywają mało emocjonalne, są bardzo istotne, potrzebne i warto je wspierać finansowo. Dzięki projektowi stworzymy i przetestujemy multiplikowany model oparty na platformie komunikacyjnej o działaniach lokalnych oraz strategii fundraisingowej, której celem jest wspieranie tych organizacji. Ten projekt pozwoli na jeszcze lepszą i płynną finansowo działalność dla Was – dla lokalnej społeczności. Uważamy za istotne, aby NGO miały możliwości, umiejętności i narzędzia do tego aby zadbać o finansowanie swoich działań, ale także aby zbudować świadomość tego jak ważne są te działania. To lokalne organizacje są najbliżej społeczności, znają jej problemy i potrzeby i to właśnie NGO bardzo często na te potrzeby odpowiadają. Czujemy się odpowiedzialni za naszą społeczność, zarówno społeczność lokalną, jak i organizacje pozarządowe działające na jej rzecz, dlatego właśnie przygotujemy produkt społeczny ułatwiający nam wszystkim pracę i organizację działań fundraisingowych. Równolegle prowadzić będziemy edukację filantropijną wśród mieszkańców. Gotowy produkt społeczny upowszechnimy wśród 77 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce. Na projekcie skorzystają bezpośrednio wszystkie organizacje lokalne działające w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego. To właśnie na tych obszarach będziemy budować i testować model, który następnie zostanie upowszechniony wśród Ośrodków Działaj Lokalnie. Projekt realizujemy w partnerstwie z ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU, dzięki takiej współpracy model zostanie przetestowany w dwóch różnych miejscach w Polsce. Takie działanie pozwoli nam stworzyć produkt uniwersalny, który sprawdzi się w różnych obszarach, bez względu na specyfikę miejsca, w którym będzie wprowadzony. W ramach tego projektu czeka nas wiele działań, nie tylko stworzenie platformy komunikacyjnej i fundraisingowej, edukacja i promocja lokalnej filantropii, wsparcie i pomoc dla organizacji pozarządowych, publikacje, wydarzenia i stworzenie tutoriali dla NGO, ale także budowanie marki lokalnych NGO, kampanie czy warsztaty dla małych organizacji. To wszystko po ta, aby tu gdzie żyjemy było nam dobrze.

Planowane działania

Projekt podzieliliśmy na 3 etapy, które doprowadzą nas do osiągnięcia celu projektu, czyli pozbycia się problemu braku stabilności finansowej lokalnych organizacji oraz niskiej świadomości mieszkańców o organizacjach działających właśnie najbliżej nich.

ETAP I Tworzymy nowe
Pierwszy etap naszych prac to stworzenie multiplikowalnej platformy o charakterze zarówno komunikacyjnym, jak i fundraisingowym. 54 małych NGO (organizacji pozarządowych) weźmie udział w warsztatach z komunikacji, tworzenia tekstów i promocji. Każda przeszkolona organizacja będzie miała na platformie swój profil. Platforma pozwoli nam na systematyczną publikację tekstów dotyczących bieżących wydarzeń, aktualności i sytuacji małych, lokalnych organizacji działających na terenie objętym działaniem projektu. Platforma będzie miała na celu nie tylko komunikację i promocję, ale także umożliwi działania fundraisingowe dla organizacji. Ponadto wypracujemy uniwersalną strategię działań fundraisingowych dla lokalnych NGO.
ETAP II Budujemy markę działań i oswajamy filantropie lokalnie
W ramach projektu stworzymy 6 tutoriali na temat dobrej komunikacji i działań promocyjnych, które dedykowane będą lokalnym NGO. Pozwoli to organizacjom przygotować się do skutecznego i profesjonalnego prezentowania i promowania swoich działań. Naszym celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności komunikacji lokalnych organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie, tak aby budować markę lokalnych NGO. Planujemy przełamać sposób myślenia o fundraisingu, jako mało realnego źródła finansowania działań NGO z małych miejscowości. Wraz z podniesieniem świadomości mieszkańców małych społeczności na temat charakteru działań organizacji pozarządowych, upowszechnimy postawy filantropijne wśród owych mieszkańców. Opracujemy i zorganizujemy 4 kampanie 1% oraz 4 wydarzenia fundraisingowe.
ETAP III Pokazujemy innym to, co udało nam się stworzyć
Stworzymy także newsletterry dla Organizacji Działaj Lokalnie informujące o podejmowanych przez nas kolejnych krokach przy tworzeniu modelu fundraisingowego. Takie działanie pozwoli nie tylko na informacje i upowszechnienie modelu wśród NGO, ale także na wymianę sugestii i bieżące konsultacje. Wypracowaną uniwersalną strategię fundraisingową przekażemy regionalnym NGO, zapewnimy także konsultacje i bieżące doradztwo dla lokalnych fundraiserów. Planujemy też prezentację modelu podczas m.in. Forum Organizacji Pozarządowych, Gali Działaj Lokalnie w Warszawie, spotkań funduszy lokalnych w ramach Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Prezentacje te wraz z tutorialem, w tym drukowanym i w wersji elektronicznej, zostaną dostarczone do między innymi 77 OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE.
Naszym marzeniem jest, aby mieszkańcy wiedzieli, co robią dla nich lokalne organizacje społeczne, żeby żyło im się fajnie i lepiej oraz wspierali ich działania finansowo.

zwiń

Współpraca z lokalnymi organizacjami

W projekcie zaplanowana jest współpraca z lokalnymi organizacjami społecznym działającymi w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz subregionie południowymi województwa śląskiego. Już niedługo pojawią się tu informacje o możliwości przystąpienia do projektu. Dzięki udziałowi w projekcie organizacja:
1. weźmie udział w warsztatach ze specjalistami od komunikacji i marketingu w NGO
2. będzie miała swoją podstronę na platformie, którą stworzymy w projekcie
3. razem z nami będzie tworzyła model, który mamy nadzieję zrewolucjonizuje finansowanie lokalnych organizacji społecznych.

zwiń

Wiadomości

OPUBLIKOWANO: 29 września 2021

BRIEFING PRASOWY – PROMUJ I KOMUNIKUJ

Zapraszamy PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW na briefing prasowy online. Powiemy o PRODUKCIE SPOŁECZNYM, nad którym obecnie pracujemy wraz z partnerem projektu ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU - według nas będzie on krokiem milowym w...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 28 września 2021

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI – PROMUJ I KOMUNIKUJ

Z doświadczenia wiemy, jak istotna dla organizacji pozarządowych jest komunikacja. Co robimy, jak pomagamy, ile prowadzimy programów i projektów, w co jesteśmy zaangażowani - o tym wszystkim TRZEBA MÓWIĆ, chwalić...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 28 lipca 2021

Jak działamy w PROMUJ I KOMUNIKUJ?

Pracę nad Promuj i Komunikuj rozpoczęliśmy w kwietniu 2021 roku, wraz z naszym partnerem ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU. Projektem PROMUJ I KOMUNIKUJ chcemy pomóc rozwiązać problemy przewidywalności finansowania NGO (ORGANIZACJE POZARZĄDOWE)...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 13 czerwca 2021

Rekrutujemy fundraisera!

W związku z rozwojem działalności Programowej Fundacji i realizacji Projektu dofinansowanego z Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy pod nazwą „Promuj i Komunikuj!” poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. fundraisingu. Buduj...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 10 maja 2021

PROMUJ i KOMUNIKUJ – aby tu gdzie żyjemy było jeszcze fajniej

FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH wraz z partnerem projektu ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU pracują nad rozwiązaniem ważkiego problemu wielu organizacji pozarządowych w Polsce - braku stabilności finansowej organizacji oraz nieefektywnej komunikacji NGO-sów...

CZYTAJ

czytaj więcej