Promuj i komunikuj!

Lider projektu
FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH
Partner projektu
ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt PROMUJ I KOMUNIKUJ jest efektem naszego zaangażowania w społeczność lokalną i działalność organizacji pozarządowych. Z najnowszych badań Stowarzyszenia Klon/Jawor pod nazwą KONDYCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) wynika, że polskie NGO wciąż borykają się z problemem przewidywalności finansowania oraz brakiem środków na swoje działania. 93% z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie potwierdza, że ich głównym problemem jest brak narzędzi i umiejętności w odniesieniu do budowania poza grantowych źródeł finansowania oraz budowania społeczności wokół swoich działań. Celem projektu realizowanego przez FUNDACJĘ KOALICJA DLA MŁODYCH oraz ŻYWIECKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU jest rozwiązanie problemu braku stabilności finansowej tych organizacji oraz działania, które zbudują ich silną markę wśród mieszkańców. Pokażemy, że działania na rzecz lokalnych społeczności prowadzone przez owe NGO, choć  bywają mało emocjonalne, są bardzo istotne, potrzebne i warto je wspierać finansowo. Dzięki projektowi stworzymy i przetestujemy multiplikowany model oparty na platformie komunikacyjnej o działaniach lokalnych oraz strategii fundraisingowej, której celem jest wspieranie tych organizacji. Ten projekt pozwoli na jeszcze lepszą i płynną finansowo działalność dla Was – dla lokalnej społeczności. Uważamy za istotne, aby NGO miały możliwości, umiejętności i narzędzia do tego aby zadbać o finansowanie swoich działań, ale także aby zbudować świadomość tego jak ważne są te działania. To lokalne organizacje są najbliżej społeczności, znają jej problemy i potrzeby i to właśnie NGO bardzo często na te potrzeby odpowiadają. Czujemy się odpowiedzialni za naszą społeczność, zarówno społeczność lokalną, jak i organizacje pozarządowe działające na jej rzecz, dlatego właśnie przygotujemy produkt społeczny ułatwiający nam wszystkim pracę i organizację działań fundraisingowych. Równolegle prowadzić będziemy edukację filantropijną wśród mieszkańców. Gotowy produkt społeczny upowszechnimy wśród 77 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce. Na projekcie skorzystają bezpośrednio wszystkie organizacje lokalne działające w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego. To właśnie na tych obszarach będziemy budować i testować model, który następnie zostanie upowszechniony wśród Ośrodków Działaj Lokalnie. Projekt realizujemy w partnerstwie z ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU, dzięki takiej współpracy model zostanie przetestowany w dwóch różnych miejscach w Polsce. Takie działanie pozwoli nam stworzyć produkt uniwersalny, który sprawdzi się w różnych obszarach, bez względu na specyfikę miejsca, w którym będzie wprowadzony. W ramach tego projektu czeka nas wiele działań, nie tylko stworzenie platformy komunikacyjnej i fundraisingowej, edukacja i promocja lokalnej filantropii, wsparcie i pomoc dla organizacji pozarządowych, publikacje, wydarzenia i stworzenie tutoriali dla NGO, ale także budowanie marki lokalnych NGO, kampanie czy warsztaty dla małych organizacji. To wszystko po ta, aby tu gdzie żyjemy było nam dobrze.

Planowane działania

Projekt podzieliliśmy na 3 etapy, które doprowadzą nas do osiągnięcia celu projektu, czyli pozbycia się problemu braku stabilności finansowej lokalnych organizacji oraz niskiej świadomości mieszkańców o organizacjach działających właśnie najbliżej nich.

ETAP I Tworzymy nowe
Pierwszy etap naszych prac to stworzenie multiplikowalnej platformy o charakterze zarówno komunikacyjnym, jak i fundraisingowym. 54 małych NGO (organizacji pozarządowych) weźmie udział w warsztatach z komunikacji, tworzenia tekstów i promocji. Każda przeszkolona organizacja będzie miała na platformie swój profil. Platforma pozwoli nam na systematyczną publikację tekstów dotyczących bieżących wydarzeń, aktualności i sytuacji małych, lokalnych organizacji działających na terenie objętym działaniem projektu. Platforma będzie miała na celu nie tylko komunikację i promocję, ale także umożliwi działania fundraisingowe dla organizacji. Ponadto wypracujemy uniwersalną strategię działań fundraisingowych dla lokalnych NGO.
ETAP II Budujemy markę działań i oswajamy filantropie lokalnie
W ramach projektu stworzymy 6 tutoriali na temat dobrej komunikacji i działań promocyjnych, które dedykowane będą lokalnym NGO. Pozwoli to organizacjom przygotować się do skutecznego i profesjonalnego prezentowania i promowania swoich działań. Naszym celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności komunikacji lokalnych organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie, tak aby budować markę lokalnych NGO. Planujemy przełamać sposób myślenia o fundraisingu, jako mało realnego źródła finansowania działań NGO z małych miejscowości. Wraz z podniesieniem świadomości mieszkańców małych społeczności na temat charakteru działań organizacji pozarządowych, upowszechnimy postawy filantropijne wśród owych mieszkańców. Opracujemy i zorganizujemy 4 kampanie 1% oraz 4 wydarzenia fundraisingowe.
ETAP III Pokazujemy innym to, co udało nam się stworzyć
Stworzymy także newsletterry dla Organizacji Działaj Lokalnie informujące o podejmowanych przez nas kolejnych krokach przy tworzeniu modelu fundraisingowego. Takie działanie pozwoli nie tylko na informacje i upowszechnienie modelu wśród NGO, ale także na wymianę sugestii i bieżące konsultacje. Wypracowaną uniwersalną strategię fundraisingową przekażemy regionalnym NGO, zapewnimy także konsultacje i bieżące doradztwo dla lokalnych fundraiserów. Planujemy też prezentację modelu podczas m.in. Forum Organizacji Pozarządowych, Gali Działaj Lokalnie w Warszawie, spotkań funduszy lokalnych w ramach Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Prezentacje te wraz z tutorialem, w tym drukowanym i w wersji elektronicznej, zostaną dostarczone do między innymi 77 OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE.
Naszym marzeniem jest, aby mieszkańcy wiedzieli, co robią dla nich lokalne organizacje społeczne, żeby żyło im się fajnie i lepiej oraz wspierali ich działania finansowo.

zwiń

Współpraca z lokalnymi organizacjami

W projekcie zaplanowana jest współpraca z lokalnymi organizacjami społecznym działającymi w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz subregionie południowymi województwa śląskiego. Już niedługo pojawią się tu informacje o możliwości przystąpienia do projektu. Dzięki udziałowi w projekcie organizacja:
1. weźmie udział w warsztatach ze specjalistami od komunikacji i marketingu w NGO
2. będzie miała swoją podstronę na platformie, którą stworzymy w projekcie
3. razem z nami będzie tworzyła model, który mamy nadzieję zrewolucjonizuje finansowanie lokalnych organizacji społecznych.

zwiń

Wiadomości

OPUBLIKOWANO: 29 lutego 2024

Briefing `prasowy Promuj i komunikuj!

Dnia 29 lutego 2024 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli mediów z prezesem Fundacji Klementyna, poświęcone podsumowaniu trzyletniego projektu "Promuj i komunikuj!". Projekt ten zaangażował społeczność w ideę eliminacji przemocy domowej...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 25 lutego 2024

Odwiedź Kącik Edukacyjny Pomarańczowej Energii

Kącik Edukacyjny to miejsce dla organizacji pozarządowych. Dlaczego warto odwiedzić nasz Kącik Edukacyjny? Znajdziesz tam tutoriale o tym, jak się komunikować z otoczeniem, a także rozmawiać z darczyńcami. Nie zabraknie...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 17 października 2023

Pomarańczowy Miesiąc: Edukacja i pomoc ofiarom przemocy

Wrzesień to miesiąc pełen działalności Pomarańczowej Energii w ramach walki z przemocą i edukacji społecznej. Nasz zespół wykwalifikowanych psychologów rozpoczął specjalne szkolenia o przemocy, odwiedzając szkoły i prowadząc rozmowy z...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 22 marca 2023

Pomarańczowa Energia: Edukacja i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

Po intensywnym pięciomiesięcznym okresie pracy, cały zespół Pomarańczowej Energii powraca ze świeżą energią i nowymi inicjatywami. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy oraz edukacja społeczeństwa w zakresie przemocy w...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 08 listopada 2022

Podsumowanie Pomarańczowej Energii 2022

Pomarańczowa Energia 2022: Pierwszy Miesiąc i Wspaniały Finał Walki z Przemocą Domową. Przemoc domowa to problem, który dotyka wiele rodzin na całym świecie. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, w 2022 roku...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 20 września 2022

Narodziny Pomarańczowej Energii

Narodziny Pomarańczowej Energii w Białobrzegach: Walka z Przemocą poprzez Dobrą Zabawę! W dniu 18 września Białobrzegi były świadkiem niezwykłego zjawiska - narodzin Pomarańczowej Energii. To nie tylko wydarzenie kulturalne, ale...

CZYTAJ

czytaj więcej