PROMUJ i KOMUNIKUJ – aby tu gdzie żyjemy było jeszcze fajniej

OPUBLIKOWANO: 10 maja 2021

FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH wraz z partnerem projektu ŻYWIECKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU pracują nad rozwiązaniem ważkiego problemu wielu organizacji pozarządowych w Polsce – braku stabilności finansowej organizacji oraz nieefektywnej komunikacji NGO-sów z odbiorcami swoich działań. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za społeczność lokalną, jak i „społeczność” organizacji pozarządowych, dlatego przygotowujemy produkt społeczny ułatwiający komunikację i organizację działań fundraisingowych. Działania na rzecz lokalnych społeczności prowadzone przez NGO, choć bywają mało emocjonalne, są bardzo istotne, potrzebne i warto je wspierać finansowo. To lokalne organizacje są najbliżej społeczności, znają jej problemy, potrzeby i to właśnie NGO bardzo często na te potrzeby odpowiadają.

Dzięki projektowi PROMUJ I KOMUNIKUJ stworzymy i przetestujemy nowe narzędzie pozyskiwania funduszy dla NGO: platformę komunikacyjną prezentującą lokalne działania oraz strategię fundraisingową wspierającą te organizacje. Do testowania modelu zaproszone zostaną wszystkie organizacje lokalne działające w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego (powiat żywiecki, cieszyński i bielski).

Gotowy produkt społeczny upowszechniony zostanie wśród 77 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce.

PROMUJ I KOMUNIKUJ zakłada stworzenie platformy komunikacyjnej i fundraisingowej, edukację w zakresie lokalnej filantropii i jej promocję, wsparcie i pomoc dla organizacji pozarządowych, tworzenie publikacji, wydarzeń i tutoriali dla NGO, a także budowanie marki lokalnych NGO, tworzenie kampanii czy warsztatów dla małych organizacji. To wszystko po ta, aby tu gdzie żyjemy było nam dobrze!

Projekt PROMUJ I KOMUNIKUJ pozwoli na jeszcze lepszą i płynną finansowo działalność dla Was – dla lokalnej społeczności. A my cieszymy się, że możemy pomóc.

Więcej o projekcie: https://fundacjakdm.org/projects/promuj-i-komunikuj/

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy,
​​​​​​finansowanego z Funduszy EOG.