Regulamin Konkursu
„Przyjazny Samorząd Powiatu Białobrzeskiego 2019 roku”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Reymonta 11/6.
2. Głównym celem Konkursu „Przyjazny Samorząd Powiatu Białobrzeskiego 2019 roku” jest promowanie działalności samorządów lokalnych, którzy współpracują
z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.
3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki głosowania w niniejszym Konkursie, zwanym dalej Konkursem.
4. Konkurs „Przyjazny Samorząd Powiatu Białobrzeskiego 2019 roku” przeprowadzony zostanie w formie plebiscytu internetowego.
5. W wyniku głosowania wyłonionych zostanie dwóch Laureatów – samorządy, które otrzymają największą liczbę głosów. Przyznane zostaną dwa kolejne miejsca.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dn. 26 lipca 2019 r. podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Białobrzeskiego.
7. Informacje o wynikach i pozostałych miejscach zostaną udostępnione na pisemną prośbę reprezentanta nominowanego Samorządu, jednakże nie wcześniej niż po oficjalnym wręczeniu pamiątkowych Statuetek, tj. po 26 lipca 2019 r.

§2
Zasady głosowania

1. Do udziału w głosowaniu uprawnione są osoby, które spełnią poniższe warunki:
– wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu (zaznaczając odpowiednie pole) i podadzą swój adres e-mail na potrzeby głosowania w Konkursie
– potwierdzą zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (zaznaczając odpowiednie pole), tym samym akceptację jego treści
– wyrażą zgodę na zapisanie się do Newslettera (poprzez podanie adresu e-mail) tym samym przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Serwisu internetowego oraz Polityki prywatności (zaznaczając odpowiednie pole) przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, w celu otrzymywania informacji o działalności Fundacji.
2. Oddadzą głos poprzez zaznaczenie pola widniejącego przy profilu nominowanego Samorządu biorącego udział w Konkursie poprzez kliknięcie pola „Głosuj”.
3. W głosowaniu jedna osoba może wziąć udział tylko raz.
4. Plebiscyt będzie trwał od 31 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59.

§3
Nagrody

1. Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy uzyskania tytułu pierwszego oraz drugiego miejsca w Konkursie „Przyjazny Samorząd Powiatu Białobrzeskiego 2019 roku”.
2. Dla głosujących w konkursie nie są przewidziane nagrody.

§4
Postanowienia końcowe

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Organizator.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu strony internetowej poświęconej konkursowi, jeżeli:
– wynikłych na skutek zdarzeń problemów pomimo dołożenia należytej staranności Organizator nie mógł przewidzieć (w rozumieniu zdarzenia losowe, siła wyższa)
– przerwy w funkcjonowaniu strony głosowania niezależnej od Organizatora.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu lub odstąpienie od realizacji Konkursu bez podania przyczyny.
4. W przypadku wykrycia nadużyć podczas głosowania Organizator ma prawo anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.
5. Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.fundacjakdm.org

Konkurs „Przyjazny Samorząd Powaitu Białobrzeskiego 2019 roku” organizowany jest w ramach projektu „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.