Ruszył nabór do Programu „Sport dla wszystkich”

OPUBLIKOWANO: 27 listopada 2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza nabór na realizację Programu „Sport dla wszystkich” w 2019 r.

W ramach Programu realizowane będą zadania:

”Lokalny Animator Sportu”
Termin składania wniosków upływa dnia 14 grudnia 2018 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r.

„Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”
Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r.

„Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”
Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.