Stypendium Koniczyna bez granic

OPUBLIKOWANO: 10 lutego 2021

Od października 2017 roku nasza Fundacja prowadzi Program Stypendialny „Koniczyna”. Celem programu jest motywacja młodych ludzi do rozwoju swoich pasji, talentów, wsparcie oraz promocja ich działań, budowanie postaw, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz pomoc finansowa niezbędna dla dalszego kształcenia.
W 2021 roku postanowiliśmy utworzyć Stypendium Koniczyna bez granic.

 

Dla kogo?

W ramach nowej ścieżki Stypendium Koniczyna bez granic, chcemy przyznać jedno półroczne stypendium dla osoby, która:

-posiada chęć i przejawia uzdolnienia plastyczne, muzyczne, manualne, (np. maluje, rysuje, pisze wiersze, opowiadania itp., gra na instrumencie, czy śpiewa),

-mieści się we wskazanej kategorii wiekowej, od 12 do 35 lat,

-nie jest objęta żadnym rodzajem stypendiów,

-mieszka na terenie powiatu białobrzeskiego,

-posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Misja

Dzięki stypendium chcemy pomagać osobom, które mimo swoich trudności i pewnych ograniczeń chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wierzymy, że jest to możliwe. Chcemy przekazać środki, dzięki którym radość zagości w ich życiu i poczucie, że jesteśmy razem.

Półroczne stypendium wynosi 1200 zł, będzie wypłacane co miesiąc w kwocie 200 zł.  Środki te można  przeznaczyć na opłacenie dodatkowych zajęć, kupno niezbędnych akcesoriów do swojego rozwoju.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO KONICZYNA BEZ GRANIC

WNIOSEK O STYPENDIUM KONICZYNA BEZ GRANIC