Szlakami turystyki…

OPUBLIKOWANO: 25 stycznia 2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Projekty realizowane w ramach tego zadania powinny zawierać działania z następujących obszarów: szlaki turystyczne, produkt turystyczny, rzeki łącznikiem Mazowsza, aktywna turystyka, jazda na kulturę, mazowieckie klastry turystyczne.

Nabór do konkursu potrwa do 12 lutego 2019 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania w ramach zdania wynosi: 1 400 000,00 zł.

Treść ogłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Klikając Tu.