Beata Waszkowska

Od 4 lat współpracuje z organizacjami pozarządowym oraz grupami nieformalnymi z terenu powiatu (około 20) oraz sieciuje je, kierowniczka Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego prowadzonego przez Fundację, animator działającej przy Fundacji Grupy 50+ (seniorzy powyżej 60 r.ż. aktywnie działający na terenie gminy białobrzegi), koordynator projektów w ramach programu Działaj Lokalnie, FIO-ML, przedstawicielka Ambasadora FIO-ML na powiat białobrzeski, koordynator I edycji YouthBank (brała udział w tworzeniu metodologii dla Polskich YB), od 2 lat prowadzi monitoringii w ramach programu Działaj Lokalnie, pracowała przy projektach realizowanych w ramach ogólnopolskiego FIO i POKL. Brała udział przy wdrażaniu modelu współpracy NGO z JST w ramach projektu „Razem budujemy wspólne dobro” dofinansowanego z POKL.