Dawid Nowak

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi.– pewnego pięknego dnia powiedział Albert Einstein. A ja po prostu w to wierzę 🙂 Dlaczego organizacje pozarządowe? Bo wierzę w świat, w którym ludzie[w każdym wieku] mają głos i potrafią otwarcie dyskutować na tematy, które ich bezpośrednio dotyczą.

Lubię pracę z: aktywnymi członkami organizacji pozarządowych, młodzieżą oraz seniorami. Uważam, że kształcenie kompetencji społecznych i umiejętności miękkich jest niezbędne w dzisiejszym świecie. Brakuje tego w polskich szkołach. Wierzę w samoorganizację obywateli na rzecz wspólnego dobra.

Z suchych faktów:

  • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (studia licencjackie)
  • Absolwent SGH na kierunku Zarządzanie z dwoma specjalizacjami: zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi (studia magisterskie)
  • Ukończyłem ścieżkę międzykierunkową na SGH: kształcenie kompetencji trenerskich oraz edukator przedmiotów ekonomicznych (program studiów jednolitych)
  • Byłem na rocznej wymianie w USA, gdzie skończyłem szkołę średnią. Uczęszczałem do Birchwood High School w stanie Wisconsin. (To wszystko dzięki moim KOCHANYM RODZICOM). Oczywiście po powrocie ze stanów wróciłem do liceum i zrobiłem sobie też polską maturkę 🙂
  • W życie organizacji pozarządowych zaangażowałem się mając 14 lat.

W Fundacji zajmuję się strategicznym rozwojem naszej organizacji, pisaniem i koordynowaniem projektów, badaniem potrzeb społeczności lokalnej, promocją, wsparciem lokalnych organizacji pozarządowych oraz wszystkim, co wydaje się niemożliwe do osiągnięcia.

Czuję ciągłą potrzebę rozwoju. Potrzebuję rozwoju jak powietrza 🙂 Interesuję się teatrem, aktorstwem, tańcem ❤️