Teatr – nauka i zabawa

OPUBLIKOWANO: 30 listopada 2020

Występ teatralny na podstawie wybranych utworów Henryka Sienkiewicza, tworzenie samodzielnie scenariusza, aukcje profilaktyczne, zajęcia prozdrowotne. I co ważne integracja środowiska szkolnego wraz z mieszkańcami gminy Radzanów. Wszystkie działania odbyły się dzięki realizacji projektu w ramach Programu Działaj Lokalnie ,,Teatr – nauka i zabawa.

Z historią w tle

Uczniowski Klub Sportowy działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie. Członkowie Klubu już wielokrotnie pozyskiwali środki w ramach Programu Działaj Lokalnie, tym razem postawili na projekt, który przybliżył historię patrona szkoły.

Czternaście lat temu Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie przyjęła imię wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. W tym roku, wspólnie z rodzicami, przygotowano w szkole program artystyczny, który przypomniał życie i twórczość sławnego Noblisty. W rolę Henryka Sienkiewicza wcielił się jeden z uczniów, piosenki pięknie zaśpiewały szkolne chórzystki: Kasia, Wiktoria, Nikola i Oliwia. Program artystyczny zawierał dwie inscenizacje. Pierwszą, ukazującą bohaterów ”Potopu”, odegrali rodzice: Oleńkę świetnie zagrała pani Aldona, w rolę Kmicica brawurowo wcielił się pan Konrad. Przedstawiono również inscenizację utworu pt.”Bajka”, w której wystąpili uczniowie. Techniczną stroną uroczystości zajęli się chłopcy z klas ósmej i siódmej. Przygotowanie Dnia Patrona dostarczyło wszystkim wielu nowych doświadczeń i wrażeń, a sam występ był niesamowitym przeżyciem.

Aby wszystko pięknie mogło ze sobą współgrać w ramach projektu zostały zakupione mikrofony nagłowne, które są  niezbędne w przedstawieniu, a w warunkach szkolnych prawidłowo nagłaśniają widowisko i pomagają aktorowi w kreowaniu swojej roli.

Dla upamiętnienia związków Henryka Sienkiewicza z Ziemią Radzanowską oraz w celach profilaktycznych zorganizowano we wrześniu akcję czytelniczą „Więcej czytamy! Więcej działamy!” , w czasie której czytano fragmenty utworów Henryka Sienkiewicza,  przedstawiono ciekawostki o pisarzu oraz zorganizowano pogadanki na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny i innych używek.

W październiku został przeprowadzony konkurs plastyczny „Utwory Henryka Sienkiewicza w oczach mieszkańców Gminy Radzanów”. Do udziału w akcji i w konkursie zaproszono społeczność lokalną, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z terenu gminy Radzanów. Rozpiętość wiekowa uczestników była ogromna, autorami prac były osoby w wieku 6 i 70 lat.  Akcję czytelniczą zakończono małym poczęstunkiem. Wszystkie działania miały charakter profilaktyczny i były przeprowadzone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie pandemii. Było to dość trudne, ale udało się.

Efekty w sieci

Od samego początku realizacji projektu uczniowie przygotowywali się wraz z rodzicami do przedstawienia w ramach obchodów dnia patrona. Trwały próby, przymiarki kostiumów, a w rezultacie całe przedstawienie zostało nagrane. Osoby odpowiedzialne za montaż, złożyły film w jedną całość i został on opublikowany na youtubie. https://www.youtube.com/watch?v=NRSIW5-tU9o

Dzięki czemu jest dostępny dla całej społeczności szkolnej i mieszkańców gminy, ale również dla wszystkich zainteresowanych.