Urodziny Działaj Lokalnie

OPUBLIKOWANO: 07 listopada 2020

Program Działaj Lokalnie powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) a od 2005 roku wspólnie z  Ośrodkami Działaj Lokalnie (ODL-ami). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

U nas w Fundacji zaczął się  w 2003 roku. Wtedy rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i ruszyły pierwsze projekty.  Kilka organizacji pozarządowych i grupy nieformalne z dużymi obawami przystępowały do realizacji. Początki zawsze są trudne a szczególnie, gdy przeciera się szlaki. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to były owocne początki.

Ośrodkiem Działaj Lokalnie jesteśmy od 2005 roku i obecnie świętujemy 15 lat Programu Działaj Lokalnie w powiecie białobrzeskim. Do tej pory dofinansowaliśmy 278 projektów na kwotę 921 720,00  zł. Było to możliwe dzięki współpracy z samorządami gmin: Białobrzegi, Stromiec, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i lokalnymi darczyńcami. Od 2020 roku współpracujemy również z samorządem Powiatu Białobrzeskiego.
Projekty były dofinansowywane ze środków samorządów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorzy angażowali minimum 5% wkładu własnego finansowego i nieograniczoną ilość pracy własnej i wolontariatu. W rezultacie wartość zrealizowanych do tej pory projektów wynosi około 1 500 000,00 zł.
W cyklu kilku artykułów chcemy pokazać trwałe zmiany jakie powstały dzięki realizacji Działaj Lokalnie w powiecie białobrzeskim. Te zmiany to nie tylko otoczenie, ale przede wszystkim zmiany w ludziach: sposób działania, rozwój osobisty, kreatywność.

Przykładem dobrej zmiany jest społeczność Kostrzyna. Dorośli: nauczyciele i rodzice w 2003 roku zrealizowali projekt pt. „Na lepce u babuni”. W ten sposób rozpoczęli gromadzenie informacji o kulturze ludowej, staroci i opowieści. Prekursorką tych działań była pani Grażyna Jasińska. Powstały widowiska w oparciu o zwyczaje  ludowe i lokalną tradycję. Zakupiono pierwsze stroje dla dzieci i tak ruszyło.
Dzieci przedstawiały święta narodowe, jasełka, rocznice, codzienne prace mieszkańców wsi – a wszystko we współpracy z rodzicami i dziadkami, którzy opowiadali o tym, jak było kiedyś.

W miarę działania rósł apetyt na nowe. Były więc i tańce ludowe i nowoczesne – tak aby zapewnić dzieciom rozwój, nowoczesność i uczyć tradycji. W ciągu tych 17 lat gromadzono potrzebne stroje i babciny kuferek był już za mały- trzeba było zamontować ogromną szafę.
Uczyli się wszyscy-  bo i sami od siebie wymagali coraz więcej. Nawiązali kontakt z Mazowieckim Instytutem Kultury. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z aktorami a pani Bożena Traczyk ukończyła szkolenie i jest fachowcem w zakresie animacji teatru.
Bardzo dobry kontakt ze środowiskiem sprawia, że dzieci  chętnie występują i kultywują tradycje a dorośli aktywnie współpracują ze szkołą.

„Szczególnie w małych społecznościach szkoła staje się centrum kultury. Jest to miejsce spotkań starszych i młodszych. W jesienne wieczory szkoła zapełnia się dorosłymi .Tydzień wypełniają spotkania, poniedziałek Zumba , wtorek KGW, czwartek Joga. Dzięki współpracy z FUNDACJĄ KOALICJA DLA MŁODYCH  i Programowi Działaj Lokalnie udało się wybudować most między pokoleniami, a nasza magiczna szafa wypełniła się wieloma szkoleniami, nowymi umiejętnościami, doświadczeniami, dodatkowymi zajęciami dla dzieci i rodziców. Jesteśmy otwarci na nowe i nie zapominamy o tym co stare ale bardzo wartościowe, ponieważ tradycja jest mostem między pokoleniami”. Słowa pani dyrektor Teresy Miros są świetnym podsumowaniem współpracy w ramach Programu Działaj Lokalnie.

Przygotowała Bożena Nowakowska