Wędrowcy

OPUBLIKOWANO: 26 stycznia 2021

Uczniowie z terenu powiatu białobrzeskiego uczęszczający do Szkoły Specjalnej w Adamawie wstąpili w szeregi społeczności  harcerskiej, w której nauczyli się wspólnego funkcjonowania, wzajemnej pomocy, czy dzielenia się z innym człowiekiem.

 

Projekt polegał na integracji społeczności uczniowskiej, jaką skupia w swych murach szkoła z całego powiatu. Ponadto istotnym była popularyzacja historii, tradycji i obrzędów ZHP. Chcąc zrealizować te cele Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki podjęło konkretne działania. Zostały zaproponowane ciekawe formy spędzania wspólnie wolnego czasu przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, która ma bardzo małe lub nawet nie ma żadnych doświadczeń związanych z kształtowaniem szacunku do symboli, poznawaniem tradycji i historii, jak też poznawaniem własnego regionu w sposób aktywny i ciekawy.

Mając to na uwadze zorganizowano i przeprowadzono rajd wokół lasów znajdujących się przy Szkołach Specjalnych. Zaproszono na niego dzieci i młodzież, którzy wykazywali chęci przystąpienia do drużyny harcerskiej.

W trakcie rajdu uczestnicy mieli okazję spróbować swych sił i umiejętności w wykonywaniu zadań takich jak umiejętne odczytywanie mapy, orientacja w terenie, rozbijanie namiotów czy strzelanie z łuku. Spotkanie wieńczyła wspólna obiado-kolacja przy rozpalonym ognisku. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać też jednej z gawęd i posłuchać kilku piosenek harcerskich.

Kolejnym etapem było zorganizowanie biwaku nocnego z udziałem uczestników, którzy zdecydowali się przystąpić do drużyny harcerskiej NS ,,WĘDROWCY”. Na tę okazję zostały zakupione mundury harcerskie i niezbędne do niego akcesoria. W czasie tego spotkania dla uczestników zostały przygotowana nocna gra terenowa wokół szkoły. Zadania, miały na celu doprowadzenie ich do rozpalonego ogniska, gdzie nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi harcerskiej i wręczenie krzyży. Po wspólnych śpiewach i pląsach harcerze zjedli zasłużoną kolację, a przed pójściem spać czekał na nich wcześniej wybrany przez nich film.

Drużyna harcerska została w pełni umundurowana, jej członkowie poznali symbole, tradycję i historię ZHP, a znajomość tych informacji będzie w dalszym ciągu pogłębiana. Podczas spotkań dało się zauważyć współpracę członków drużyn m.in. przy wykonywaniu zadań, co w dużym stopniu przyczyniło się do integracji wszystkich uczestników projektu.

Realizowany projekt ,,WĘDROWCY” w dużym stopniu przyczynił się do integracji środowiska lokalnego, popularyzacji wiedzy o regionie oraz pokazaniu uczestnikom inny niż dotąd sposób spędzenia czasu wolnego. Wymiernym rezultatem jest zakup dla całej DH NS ,,WĘDROWCY” mundurów i niezbędnego sprzętu harcerskiego (m.in. menażki, latarki), które jest im niezbędne podczas zbiórek i zlotów harcerskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *