Zadziałają dla siebie i innych

OPUBLIKOWANO: 09 lipca 2020

W gminie Wyśmierzyce w ramach tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie, Fundacja przyznała środki o łącznej wartości 11 920 zł, na realizację trzech inicjatyw. Dla Koła Gospodyń Wiejskich ,,Kożuchowianki”, ,,Grzmiączki” i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kożuchowie ,,Kożuchów”, to koło, które powstało półtora roku temu i nie boi się wyzwań. W ramach inicjatywy ,,Wieś szlachecka Kożuchów” przybliży mieszkańcom wsi historię, zaczynając od wieków średnich. Udokumentują ją i zaprezentują mieszkańcom, a w rezultacie stworzą miejsce pamięci historycznej w świetlicy wiejskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej to grupa ludzi, która połączyła się w 2007 roku i od tego czasu działa na rzecz rozwoju kultury i poprawy warunków życia społecznego w gminie Wyśmierzyce. ,,Tradycja mostem między pokoleniami” to inicjatywa w ramach której zostaną przeprowadzone zajęcia teatralne. Dzieci i młodzież spotkają się ze starszymi, żeby porozmawiać o historii, dodatkowo zostaną zrealizowane zajęcia kulinarne. Wyjątkowe będą również zajęcia plastyczno – techniczne, które odbędą się w Muzeum Wsi Radomskiej. Działania są bardzo różnorodne, zaangażują zarówno dzieci jak i rodziców.

,,Wesoło, kolorowo i aktywnie w sołectwie Grzmiąca – Górki” to inicjatywa, którą będą realizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grzmiącej ,,Grzmiączki”. W ramach której odbędą się pogadanki dla mieszkańców o historii miejscowości z wykorzystaniem zdjęć ze starych albumów. Podczas realizacji działań Panie zorganizują również kino plenerowe, podczas którego zostanie wyświetlony film ,,Lustro Życia”, którego realizatorem jest Fundacja Koalicja dla Młodych.

Każdej z tych trzech grup, mimo różnych działań zależy, aby w ich małych lokalnych społecznościach żyło się dobrze. Podejmują wyzwanie i chcą działać dla siebie i innych.

Program Działaj Lokalnie jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację  Koalicja dla Młodych.