Zadziałają lokalnie w Promnie

OPUBLIKOWANO: 22 czerwca 2020

W tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie 2020 wybraliśmy 13 grup, które będą realizować swoje pomysły w sześciu gminach z terenu powiatu białobrzeskiego. Jedną z gmin jest gmina Promna w której Fundacja przyznała granty dwóm grupom Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki i Inicjatywie Nauczyciele – dzieciom. Na łączną kwotę 9 360 zł.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki powstało w 2010 roku, z inicjatywy grupy nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Grupa działa przy Szkole Specjalnej w Adamowie. A jej misją jest działalność charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Projekt ,,Wędrowcy” o wartości 5000 zł, jest właśnie skierowany do dzieci. W ramach jego realizacji powstanie drużyna harcerska z pełnym umundurowaniem. Harcerze będą spotykać się na zbiórkach, a także na biwaku nocnym przy PSPS w Adamowie. Podczas biwaku zostanie odpalone świeczkowisko. Harcerze będą się integrować i uczyć o tradycjach harcerstwa polskiego, śpiewać piosenki, a dzięki wędrówką poznają malownicze tereny gminy Promna.

Inicjatywa Nauczyciele – dzieciom to nowa grupa, która powstała przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie. Są to nauczyciele języka polskiego, matematyki i fizyki, a także bibliotekarz i psycholog PSP. ,,Czytanie, matematyka i uczucia” to projekt na kwotę 4 360 zł, w którym podejmowane działania kierowane są do społeczności uczniowskiej oraz rodzin uczniów. Realizatorzy chcą pokazać, że można spędzać czas wolny wspólnie z dziećmi na czytaniu książek, jednocześnie pokażą, że matematyka jest atrakcyjna. Dzieci będą mogły wziąć udział konkursie fotograficznym i na okładkę ulubionej książki, starsze dzieci będą czytać książki młodszym. Odbędą się mini warsztaty dla uczniów połączone z treningiem uważności mindfulness. Zostaną zakupione nowe egzemplarze książek, które będą służyć dzieciom przez długie lata.

Obydwie inicjatywy rozpoczynają swoje działania już w sierpniu, a będą trwać do późnej jesieni. Zachęcamy do śledzenia ich działań, a także do udziału w nich.

Program Działaj Lokalnie jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację  Koalicja dla Młodych.