Zrealizuj projekt na rzecz kultury…

OPUBLIKOWANO: 18 stycznia 2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

W ramach zadania można składać wnioski w obszarach :
– patriotyzm
– kultura puka do drzwi
– kultura łączy pokolenia
– kultura buduje spójność
– zabytki i muzea – żywe trakcje
– to także nasze dziedzictwo
– kultura zaprasza
– kultura podniebna – kultura podziemna
– niech nas poznają
– kto ty jesteś?
– wokół wspólnoty
– mazowieckie klastry kreatywne
– wyobraźnia i wiedza.

Nabór do konkursu potrwa do 12 lutego 2019 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania w ramach zdania wynosi: 2 700 000,00 zł.

Treść ogłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Klikając Tu.