Bo im chce się chcieć. Konkurs „Wolontariusz na medal”

OPUBLIKOWANO: 16 marca 2019

Już teraz można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz na medal”.

III Sektor, czyli organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz wolontariusze. Są oni bardzo ważną częścią życia każdej społeczności, tej większej i mniejszej. Są to osoby, którym chce się więcej. Po prostu chce im się chcieć. Niestety często zapominamy podziękować wolontariuszom za ich pracę oraz wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

„Wolontariusz na medal”

Kim jest wolontariusz? Są to osoby, które dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie pracują na rzecz innych lub całej społeczności powiatu białobrzeskiego. Pracują na rzecz innych osób, zwierząt, poprawy jakości życia, rozwoju cywilizacyjnego naszej społeczności. Istotą wolontariatu jest robienie dobra i nie oczekiwanie niczego w zamian.

Celem konkursu „Wolontariusz na medal” jest docenienie, uhonorowanie i promocja wolontariuszy działających w powiecie białobrzeskim. W konkursie laureaci wyłonieni zostaną w trzech kategoriach wiekowych.

  • Młodzieżowy Wolontariusz na medal, tj.: osoba do 25 r.ż.
  • Aktywny Wolontariusz na medal, tj.: osoba między 26, a 60 r.ż.
  • Wolontariusz na medal Senior, tj.: osoba powyżej 60 r.ż.

Kto może zgłaszać kandydatów o tytuł „Wolontariusz na medal”?

Kandydata do konkursu może zgłosić organizacja społeczna, komitet społeczny składający się przynajmniej z 3 osób, placówki oświatowe i kulturalne z terenu powiatu białobrzeskiego, samorządy.

Nabór kandydatów o tytuł „Wolontariusz Roku” trwa od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. Wnioski z kandydaturami należy składać na załączonym formularzu.

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu WOLONTARIUSZ NA MEDAL [POBIERZ]

Karta zgłoszeniowa do konkursu WOLONTARIUSZ NA MEDAL [POBIERZ]