Białobrzeskie Centrum Obywatelskie

Białobrzeskie Centrum Obywatelskie funkcjonuje na terenie powiatu białobrzeskiego od 2008 r. Centrum powstało w celu wsparcia organizacji pozarządowych . Pierwsze pieniądze na rozpoczęcie działalności Centrum pochodziły ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  W ramach realizacji pierwszych zadań Centrum wyremontowano budynek będący obecnie siedzibą 11 organizacji pozarządowych z terenu gminy Białobrzegi. Jednak Centrum to nie tylko budynek, to przede wszystkim miejsce, w  którym  od 2008 r.  udzielane jest kompleksowe wsparcie wszystkim grupom i organizacjom pozarządowym z terenu powiatu w postaci szkoleń, doradztwa i pomocy w pozyskiwaniu środków na realizację projektów społecznych.

o Centrum

Praca Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego opiera się na szeroko rozumianej pomocy dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu białobrzeskiego. Celem działalności Centrum Obywatelskiego jest wzmocnienie pracy III sektora na lokalnym terenie, dlatego też jednym z kluczowych zadań jest pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację działań oraz udzielanie osobowości prawnej grupom nieformalnym, które chcą wystąpić o grant.
W ramach swoich działań pracownicy Centrum służą wsparciem merytorycznym, pomagając pisać wnioski o dofinansowania, organizując szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy, informując o konkursach grantowych, tworząc materiały informacyjne i promocyjne dla organizacji (plakaty, ulotki, zaproszenia), służąc pomocą przy organizacji działań, a także pomagając w rozliczeniach otrzymanych dotacji. W zakres zadań realizowanych przez Centrum Obywatelskie wchodzi również pomoc przy przygotowaniu dokumentacji, niezbędnej do rejestracji w KRS.
Działalność Centrum to także współpraca z młodzieżą i szerzenie idei młodzieżowego wolontariatu w lokalnym środowisku.
Dodatkowo Centrum udostępnia organizacjom pozarządowym sprzęt techniczny: aparaty, kamery, itp., dzięki czemu mogą dokumentować swoje działania i tym samym zdobywać nowe doświadczenia.
Działania Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego:
– wsparcie młodzieżowej działalności wolontarystycznej w formie koordynacji: pomoc w załatwianiu pozwoleń na przeprowadzanie działań, pomoc w rozliczaniu zbiórek, pomoc w pisaniu sprawozdań, nadzór nad działalnością, wsparcie doradcze, pomoc w napisaniu i realizacji projektów młodzieżowych-nadzór merytoryczny i finansowy
– pomoc świadczona na rzecz organizacji pozarządowych:
• pomoc w pisaniu wniosków, realizacji i rozliczania projektów, oraz przygotowywanie sprawozdań – zarówno merytorycznych, jak i finansowych,
– nauka pracy w generatorze dla organizacji pozarządowych,
– konsultacje telefoniczne i indywidualne
– pomoc w sporządzaniu dokumentacji projektowej (pomoc w wypełnianiu umów wolontarystycznych, kart pracy wolontariusza, itp.)
– pomoc w przygotowaniu organizacji do wizyt kontrolnych;
• działalność doradcza (porady dotyczące funkcjonowania organizacji)
• prowadzenie Biblioteczki dla organizacji pozarządowych
• prowadzenie strony internetowej skierowanej do organizacji pozarządowych (umieszczanie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, zamieszczanie informacji dotyczących źródeł dofinansowań- informacje o konkursach, programach grantowych)
– organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego.

zwiń

Do pobrania

Osoba do kontaktu

Dawid Nowak

tel: +48 795 946 834

email: d.nowak@fundacjakdm.org

Praca w NGO daje mi możliwość poznania potrzeb ludzi oraz ich zaspokajania. Kocham tych, którym chce się chcieć. Uważam, że każdy jest kowalem własnego losu, a organizacje są po to, żeby stwarzać możliwość rozwoju tym, których na to nie stać lub nie wiedzą jak to zrobić. Moja recepta: potrzeba społeczna + zaangażowanie ludzi= możliwości są praktycznie nieograniczone :)

Wiadomości

OPUBLIKOWANO: 18 marca 2019

Wariaci zmieniający lokalny świat na lepsze uczą się chwalić

[embed]https://youtu.be/-Ur8vklS_SM[/embed]

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 16 marca 2019

Bo im chce się chcieć. Konkurs „Wolontariusz na medal”

Już teraz można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz na medal”. III Sektor, czyli organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz wolontariusze. Są oni bardzo ważną częścią życia każdej społeczności, tej większej i...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 15 marca 2019

CO Z TYM III SEKTOREM W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM…

Wiele osób zapewne uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie całego powiatu. Często jednak nie jesteśmy świadomi tego, kto jest ich organizatorem, kim są ludzie stojący za przygotowaniem...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 25 lutego 2019

„Sąsiad może pomyśleć, że chcę się wybić na pracy społecznej.”. Społecznicy nie potrafią się chwalić swoją pracą.

Społecznicy mają problem z mówieniem o swoich osiągnięciach. Każdego roku organizują m.in.: zajęcia pozalekcyjne, pikniki i festyny rodzinne, upamiętniają historię lokalną, a nikt nie wie, że robią to właśnie ONI....

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 20 lutego 2019

Szkolenie: Pomyśl strategicznie o swojej organizacji.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego do udziału w cyklu szkoleniowym dotyczącym działalności NGO. 15 i 16 marca 2019 r. (piątek-sobota) od 9:00 do 16:00...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 06 lutego 2019

SPOŁECZNICY ROKU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO 2018

Od wielu lat działają społecznie na rzecz społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego nie oczekując niczego w zamian. Przyczyniają się do rozwoju lokalnego, pozyskują dobro, są liderami społecznymi i potrafią do swoich...

CZYTAJ

czytaj więcej