CO Z TYM III SEKTOREM W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM…

OPUBLIKOWANO: 15 marca 2019

Wiele osób zapewne uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie całego powiatu. Często jednak nie jesteśmy świadomi tego, kto jest ich organizatorem, kim są ludzie stojący za przygotowaniem tego wydarzenia.

Organizacje pozarządowe działają i będą działać jeszcze intensywniej. Co więcej w ostatnich miesiącach powstaje coraz więcej nowych stowarzyszeń, niemal każda wieś ma teraz swoje Koło Gospodyń Wiejskich. Ludzie stają się coraz bardziej aktywni i chcą zmieniać swoje lokalne społeczności. Mają zapał do pracy, niezliczone pomysły. I to właśnie zadaniem Fundacji jest ich wspierać i pomagać w rozwoju. Działanie w organizacji pozarządowej to nie tylko organizacja pikników, festynów czy spotkań sąsiedzkich, to także obowiązki sprawozdawcze, prowadzenie księgowości oraz wypełnianie dokumentacji związanej z aspektami prawnymi i formalnymi wynikającymi z założenia organizacji.

Dlatego SZKOLIMY, WSPIERAMY I MOTYWUJEMY DO DZIAŁANIA…

Od czerwca 2018 r. do końca grudnia 2019 r. Fundacja realizuje projekt „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO”. Celem projektu jest podniesienie profesjonalizacji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego.

Rok 2018 upłynął nam bardzo intensywnie.

Zorganizowaliśmy 136 godzin szkoleń, w których wzięło udział 96 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego. Podczas szkoleń uczestnicy zgłębiali wiedzę z zakresu budowania strategii swojej organizacji, planowania działań, promocji, komunikacji, pisania projektów, poznali także różne możliwości finansowania swoich pomysłów. Mieli również okazję pracy nad swoim indywidualnym rozwojem i poznaniem swojej osobowości jako Lidera. Odkryli swoje słabe i mocne strony, uczyli się asertywności  i powoli odkrywali zasoby swojego potencjału. Każde szkolenie było niezwykłe. Uczestnicy wręcz chłonęli wiedzę i zmieniali się na naszych oczach, początkowo nieśmiali, zamknięci w sobie, z każdą godziną nabierali odwagi i moderowali żywą dyskusję z prowadzącymi szkolenia ekspertami. Widzieliśmy jak bardzo te szkolenia są im potrzebne, jak ogromny potencjał mamy, z którego nie zawsze chcemy skorzystać.

Swoje działania Fundacja kieruje również do Seniorów, którzy także chcą działać, chcą być aktywni. I to właśnie oni również tworzą organizacje pozarządowe. Dlatego min. dla nich zorganizowaliśmy kurs komputerowy. Żyjemy w dobie Internetu i mediów społecznościowych, przez co Seniorzy z racji swojego wieku i braku umiejętności są niejako wykluczani.  Podczas kursu uczyli się nie  tylko obsługi komputera ale również korzystania z Internetu (obsługi wyszukiwarki Internetowej, mediów społecznościowych).

TYLKO PRACA I NAUKA? ALEŻ NIE… PRZYSZŁA TEŻ PORA NA ROZRYWKĘ, INTEGRACJĘ, ALE KSZTAŁCĄCĄ

W październiku 2018 r. zabraliśmy 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu na 3-dniową wizytę studyjną do Nidzicy. Uczestnicy Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Fundację Nida. Zobaczyli Wioskę Garncarską, źródła rzeki Łyny, Rajski Ogród, ale też brali udział w wielu warsztatach tematycznych z zakresu tworzenia przedsiębiorstwa społecznego, kreowania i promowania lokalnych produktów, współpracy z biznesem oraz działalności organizacji pozarządowych. Był to także czas integracji, który zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów oraz planami wspólnych działań.

STAWIAMY TEŻ NA ROZWÓJ INDYWIDUALNY I WSPARCIE…

130 godzin, to właśnie tyle godzin indywidualnych porad udzielili przedstawicielom organizacji pozarządowych nasi eksperci. Pytań i problemów było mnóstwo. Jak przygotować sprawozdanie? Jak stworzyć wniosek konkursowy? jak opisać fakturę? Jak działa generator? To tylko nieliczne problemy z jakimi zmagają się nasze organizacje. Niezwykle ważną rolę w każdej organizacji spełnia LIDER, jak nim zostać, jak nauczyć się „przywództwa”, jak kierować swoim zespołem? Na te pytania również szukaliśmy odpowiedzi i pokazywaliśmy jak wielki potencjał się kryje w nich samych.

Aby służyć wsparciem organizacjom prowadzimy również Białobrzeskie Centrum Obywatelskie, które jest czynne przez cały tydzień, czasem także w weekendy. Centrum działa od 2008 r. przy ul. Reymonta 11 i stanowi punk wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu.  Udzielamy porad prawnych z zakresu działalności NGO, diagnozujemy i szukamy rozwiązań problemów organizacji, prowadzimy biblioteczkę NGO, ale także służymy wsparciem technicznym udostępniając sprzęt biurowy, a także aparaty , kamery, itp. na potrzeby działalności organizacji pozarządowych.

Cieszymy się, że dzięki indywidualnym konsultacjom jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy naszych organizacji, dając im wsparcie i poczucie, że w przypadku pytań i wątpliwości zawsze mogą się do nas zwrócić.

W 2018 r. uruchomiliśmy również portal internetowy www.fundacjakdm.org, na którym znaleźć można wszystkie nowinki ze świata NGO, dostępne konkursy, można poczytać o bieżących działaniach organizacji, a także znaleźć odpowiedź na wiele pytań.

SZKOLIMY, WSPIERAMY, ALE TEŻ DAJEMY PIENIĄDZE NA DZIAŁANIA…

Szkolenia i wzmacnianie kompetencji jest niezwykle ważne, jednak najlepiej tę wiedze wykorzystać w praktyce. Pozwala to zdobywać to co jest najważniejsze, czyli doświadczenie. Rok 2018 był rokiem szczególnym dla naszego kraju. Fundacja postanowiła rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości uczcić poprzez organizację konkursu grantowego pod nazwą; „100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę”. W ramach konkursu dofinansowaliśmy 9 inicjatyw społecznych na łączną kwotę 20 000 zł.

Na koniec 2018 r. liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu białobrzeskiego wzrosła o ponad 20. Rok 2019 stawia przed naszą Fundacją kolejne wyzwania. Będzie to kolejny rok intensywnych szkoleń, doradztwa i wytężonej pracy, by wspierać i motywować do działania szczególnie tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie organizacji pozarządowych.

Projekt „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Beata Waszkowska