Polityka prywatności Serwisu Internetowego

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy (dalej „Polityka prywatności”) dotyczy serwisu internetowego prowadzonego przez FUNDACJĘ KOALICJA DLA MŁODYCH z siedzibą przy ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000212824, Regon: 673006872, NIP: 7981420365.
2. Serwis Fundacji jest bezpłatny i ogólnodostępny.
3. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności danych osobowych.
4. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

§2
Dane Użytkownika Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i ogólnodostępne, a podanie w nim danych osobowych jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
2. Przekazywanie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak ich niepodanie oznacza rezygnację z dokonania wpłaty na rzecz Fundacji, jak również rezygnację z zapisania się do usługi Newsletter.
3. Przekazanie wpłat na rzecz realizacji działań Fundacji, jak również zapisanie się do Newsletter’a wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych.
4. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową Fundacji oraz przesyłania informacji z zakresu bieżącej działalności Fundacji.
5. Fundacja jest Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem Serwisu. Powierzanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Fundacją, a tymi podmiotami (dotyczy przekazywania wpłat za pośrednictwem PayU).
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§3
Pliki Cookies

1. Serwis prowadzony przez Fundację wykorzystuje pliki „cookies”. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikującego w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH, z siedzibą przy ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi.
3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki ze swojego urządzenia końcowego.
5. Fundacja informuje, że Serwis może zawierać linki oraz odnośniki do innych stron www. Jednocześnie informujemy, że Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach.

§4
Zmiany w Polityce prywatności

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisów prowadzonych przez FUNDACJĘ KOALICJA DLA MŁODYCH
2.Fundacja publikuje Politykę prywatności na podstronach serwisu www.fundacjakdm.org