Briefing `prasowy Promuj i komunikuj!

OPUBLIKOWANO: 29 lutego 2024

Dnia 29 lutego 2024 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli mediów z prezesem Fundacji Klementyna, poświęcone podsumowaniu trzyletniego projektu „Promuj i komunikuj!”. Projekt ten zaangażował społeczność w ideę eliminacji przemocy domowej poprzez różnorodne działania. Fundacja zorganizowała 60 godzin psychoterapii dla ofiar przemocy, prowadziła edukację dla ponad 1000 dzieci i młodzieży oraz 30 osób z kadr pedagogicznych szkół, które otrzymały bezpłatne materiały edukacyjne na temat przemocy i jej zapobiegania.

Program Pomarańczowa Energia powstała, jako model fundraisingowo-komunikacyjny dla lokalnych organizacji pozarządowych. Fundacja Klementyna wspólnie z Żywiecką Fundacją Rozwoju przez trzy ostatnie lata sprawdzała, czy profesjonalny fundraising jest możliwy do zrobienia przez lokalne organizacje pozarządowe. Pomarańczowa Energia to program, który ma angażować ludzi lokalnie, aby tu, gdzie żyjemy, było jeszcze lepiej. Przez jeden miesiąc w roku zbierane są pieniądze na działania Pomarańczowej Energii. W subregionie radomskim i powicie grójeckim na temat Stop przemocy w rodzinie, a w subregionie południowym województwa śląskiego na Stop osamotnieniu dzieci.

Projekt ten stworzył również możliwość podnoszenia wiedzy i umiejętności członków lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie komunikacji, a także stworzył przestrzeń do profesjonalnej komunikacji lokalnych organizacji pozarządowych.

Pomarańczowa Energia powstała w ramach projektu „Promuj i komunikuj” z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.