Działaj Lokalnie na Ziemi Stromieckiej

OPUBLIKOWANO: 24 lutego 2021

Działaj Lokalnie wkroczyło na Ziemię Stromiecką z początkiem wieku XXI. Nierozerwalnie łączy się z założeniem Stowarzyszenia Stromiecczyzna w październiku 2003 roku.

 

Pierwsze projekty w ramach Programu Działaj Lokalnie realizowane były już w latach 2004/2005. Mieszkańcy Ziemi Stromieckiej otworzyli się na aktywność i rozpoczęli odnawianie przydrożnych kapliczek i starych zabytkowych nagrobków upamiętniając ludzi i wydarzenia historyczne. Te działania kontynuują do dziś i są one czytelnym świadectwem historii dla wędrujących turystycznymi szlakami.

Kolejne projekty dały szansę na rozwój przywołując osoby ze świata kultury, które wyrosły na tej Ziemi: muzycy, rzeźbiarze i historycy byli częstymi gośćmi na koncertach, spotkaniach, warsztatach. Organista Robert Grudzień  z przyjaciółmi, Zdzisław Włodarski z uczniami Szkoły Muzycznej, Jan Czachowski miłośnik regionu, Ignacy Piotrowski- rzeźbiarz to nieliczni spośród grona wspaniałych osobowości.

Działania Stowarzyszenia skupiają się wokół biblioteki i pani Renaty Wiatrak- prezeski stowarzyszenia. Dobra atmosfera tego miejsca sprawia, że tu rodzą się pomysły i twórcze wyzwania. Dzięki nim mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do kultury, poznają lokalną historię, tradycje polskiej wsi, artystów ludowych, a dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i hobby.

I nic nie jest tak pewne, że trzeba te wartości przekazywać młodym i właściwie kształtować osobowość dzieci. W jednym z wakacyjnych projektów pt. „Letnia Akademia Dziecięcej Twórczości i Nauki” dzieci wyrażały swoje emocje podczas plenerów malarskich, warsztatów z ceramiki, malowania na szkle, papieroplastyki, tkactwa artystycznego. Wędrówki dzieci ze sztalugami i praca w plenerze, liczne wycieczki śladami lokalnej historii, wystawy prac to radość dzieci z dobrze spędzanych wakacji. Brak przedszkola uzupełniali  przez pięć lat dając dzieciom swój czas i zainteresowanie. Podczas projektu „Piekły, wiły i tańczyły” dzieci mogły własnymi rękoma wyrabiać chleb, sery. Zaglądały też do uli i poznawały znaczenie pszczół w łańcuchu życia na Ziemi.

Niezwykła umiejętność współpracy z mieszkańcami zaowocowała wydarzeniami, dzięki którym wszyscy cofnęli się w czasie. Inscenizacja Wesela Stromieckiego według starodawnego opisu skupiła młodych i starszych, a wszyscy czynnie brali w nim udział jako artyści czy też zwyczajni goście weselni.

Oto trwałe ślady Działaj Lokalnie na  Ziemi Stromieckiej w wypowiedziach społeczników:

„Program daje możliwość rozwoju, edukacji, utrwala dobre relacje międzyludzkie i społeczne, ważne że wspiera i nie pozostawia organizacji samej sobie.

Osobiście, uwierzyłam, że zmiany są możliwe nawet jeżeli są małe i dzieją się powoli, pozostają dłużej niż czas trwania projektu i dają satysfakcję,

Teraz wiem, że należy oddawać pole i głos do działania innym, nie być przysłowiową Zosią Samosią, działamy ale wspólnie.

Trzeba podejmować decyzje nawet jeżeli  nie wszyscy je akceptują bo z czasem uwierzyli, że to było słuszne i przyłączyli się.

Szkolenia, spotkania, podsumowania kolejnych programów, podczas których nawiązałam wiele znajomości z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Bez Programu na pewno bym tych osób nie poznała. Rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia, taka wymiana dla mnie  jest niezwykle istotna.

Realizując wiele zadań ujętych w projektach poznaliśmy się, zżyliśmy wzmocniliśmy wzajemne relacje. Tworzymy małą wspólnotę.”