Wpłacając darowiznę na konto stajesz się inwestorem. Inwestujesz w lepszą przyszłość dzieci i młodzieży. Dzięki twojej wpłacie będziemy wspierać zdolne dzieci i młodzież, stwarzać im warunki do lepszego rozwoju, a także wspierać ważne inicjatywy społeczne.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Fundacji:

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

numer konta: 15 9117 0000 0022 8436 2000 0030

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe