Pomarańczowy Miesiąc: Edukacja i pomoc ofiarom przemocy

OPUBLIKOWANO: 17 października 2023

Wrzesień to miesiąc pełen działalności Pomarańczowej Energii w ramach walki z przemocą i edukacji społecznej.

Nasz zespół wykwalifikowanych psychologów rozpoczął specjalne szkolenia o przemocy, odwiedzając szkoły i prowadząc rozmowy z nauczycielami oraz uczniami. Naszym celem jest nie tylko poprawa umiejętności rozmawiania o przemocy, ale również podniesienie świadomości dzieci na temat różnych form agresji i przemocy.
Dzięki naszym specjalnie opracowanym materiałom dydaktycznym oraz grze planszowej o emocjach chcemy nauczyć zarówno nauczycieli, jak i uczniów, jak rozmawiać językiem miłości i szacunku oraz jak rozpoznawać i przeciwdziałać przemocy. Chcemy, aby dzieci wkraczające w dorosłość potrafiły rozpoznawać toksyczne zachowania i reagować na nie, aby nasz świat stał się lepszym miejscem.

Finał Pomarańczowej Energii

W dniach 6-8 października zorganizowaliśmy finał Pomarańczowej Energii, podczas którego nasi wolontariusze zbierali fundusze na cele programu „Pomarańczowa Energia – Stop Przemocy w Rodzinie”. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli kontynuować nasze działania przeciwko przemocy, takie jak warsztaty, terapie oraz edukacja społeczeństwa.
Pomarańczowy miesiąc był pełen aktywności i zaangażowania w walkę z przemocą oraz edukację społeczeństwa na ten temat. Nasz zespół jest zdeterminowany, aby kontynuować działania i pomagać ofiarom przemocy oraz zapobiegać kolejnym przypadkom. Wierzymy, że tylko poprzez wspólną mobilizację społeczeństwa możemy osiągnąć pozytywne zmiany i stworzyć świat wolny od przemocy, pełen miłości i zrozumienia.

Pomarańczowa Energia powstała w ramach projektu „Promuj i komunikuj” z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.