SPOŁECZNICY ROKU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO 2018

OPUBLIKOWANO: 06 lutego 2019

Od wielu lat działają społecznie na rzecz społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego nie oczekując niczego w zamian. Przyczyniają się do rozwoju lokalnego, pozyskują dobro, są liderami społecznymi i potrafią do swoich działań angażować innych.

Każdego roku nasza Fundacja  organizuje konkurs „Społecznik Roku Powiatu Białobrzeskiego”. Celem konkursu jest promocja lokalnych lokalnych Liderów społecznych i ukazanie ich pracy szerszemu gronu mieszkańców. Tytuł Społecznika jest przyznawany osobom silnie zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz środowisk lokalnych, propagujących właściwe postawy prospołeczne oraz działających na rzecz dobra wspólnego.

Społecznikami Roku 2018 w trzech kategoriach wiekowych zostali:

 

– Młodzieżowy Społecznik:

Karolina Ciechowicz – aktywna Harcerka I Drużyny Harcerskiej Ziemi Radzanowskiej im. Ppor Stanisława Pruszkowskiego ps. „Maciek” i wolontariuszka. Organizatorka
i współorganizatorka wielu akcji charytatywnych na rzecz ubogich i potrzebujących. Porywa ludzi do działania i zaraża swoim entuzjazmem. Swoją postawą udowadnia, że warto robić coś z potrzeby serca nie licząc na zyski.

 

– Aktywny Społecznik:

Elżbieta Wiatrak – wieloletnia Prezes Stowarzyszenia „Stromiecczyzna”. Niekwestionowany Lider społeczny potrafiący jednoczyć ludzi i angażować ich w życie społeczne. Koordynatorka wielu projektów upamiętniających wydarzenia historyczne oraz zasłużonych ludzi. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w sprawy społeczne, pełną poświęcenia i wrażliwości na potrzeby innych.

 

– Społecznik Senior 60+

Jan Chryzostom Czachowski – Emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn. Społecznik, historyk z zamiłowania, pasjonat historii regionalnej. Swoimi działaniami podnosi świadomość historyczną wśród mieszkańców regionu prowadząc między innymi lekcje historyczne dla młodzieży oraz angażując się w wydarzenia upamiętniające wydarzenia historyczne.

 

Konkurs „Społecznik Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego” był zorganizowany w ramach projektu „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.