To już koniec? NIE!!! To dopiero początek!

OPUBLIKOWANO: 24 maja 2019

Kochani,

z radością informujemy, że mamy wyniki tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.

Nabór wniosków trwał od 15 kwietnia do 15 maja 2019 roku. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu i indywidualnemu doradztwu w siedzibie naszej Fundacji – Koalicji dla Młodych, udało się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem organizacji działających na terenie powiatu białobrzeskiego.

 

W ramach tegorocznego konkursu Działaj Lokalnie komisja wyłoniła spośród 19 nadesłanych wniosków, 16 zwycięskich projektów – lokalnych inicjatyw zgłoszonych m.in. przez stowarzyszenia, KGW , czy Ochotnicze Straże Pożarne, na łączną kwotę 56000,00 zł.

Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, powrót do korzeni i tradycji, nowe place zabaw, to propozycje działań, które będą realizowane w ramach tegorocznego Konkursu na terenie całego powiatu białobrzeskiego. Nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2019 roku.

Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie przeszły ocenę formalną, po której zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z przedstawicieli poszczególnych Gmin terenu powiatu białobrzeskiego, Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Lista tegorocznych zwycięzców wygląda następująco:

L.p. Nazwa realizatora

 

Tytuł projektu Gmina Dotacja
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy „ Wakacje w bibliotece” Stara Błotnica 2800
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kaszowie ,,Kaszowianki” ,,Nasze piękne tradycje” Stara Błotnica 6000
3. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Stromianki” przy Publicznej Bibliotece w Stromcu ,,Smacznie, zdrowo, kulturalnie” Stromiec 2300
4. Stowarzyszenie ,,Stromiecczyzna”

 

,,Zasmakuj w tradycji – nasze dziedzictwo” Stromiec 4000
5. Stowarzyszenie wsi Ksawerów ,,Graffiti i mural drogą do wolności” Stromiec 3500
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie ,,Czilibabki” ,,Integracja i aktywność alternatywą dla uzależnień” Radzanów 3000
7.

 

UKS Rogolin

 

,,Bądźmy aktywni dla Polski i Europy” Radzanów 3000
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzewie ,,Zacharzewianki” ,,Międzypokoleniowa integracja” Radzanów 3000
9. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ,,Biedronki” ,,Wczoraj, dziś, jutro” Promna 5000
10. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Pacewianki” ,,Wszyscy razem” Promna 3800
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Grzmiącej ,,Grzmiączki” ,,Razem! Aktywnie pod chmurką” Wyśmierzyce 3500
12. Gospodyń Wiejskich ,,Jabłonianki” ,,Radość Dzieciom” Wyśmierzyce 3500
13. Inicjatywa ,,Spotkania mieszkańców wsi Korzeń z tradycją” Wyśmierzyce 3000
14. Caritas Diecezji Radomskiej Oddział Rejonowy w Białobrzegach ,,Oni tu byli” Białobrzegi 3300
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie ,,Sobótka – tradycja, zabawa, sport” Białobrzegi 3300
16. Stowarzyszenie Jedynka KEN

 

,,Nowocześnie i kolorowo dla dzieci” Białobrzegi 3000

 

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i czekamy z niecierpliwością na realizację projektów 🙂

 

Program Działaj Lokalnie finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z „Koalicją dla Młodych” Funduszem Lokalnym Ziemi Białobrzeskiej.

Partnerami Programu na terenie powiatu białobrzeskiego są Gminy: Białobrzegi,  Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec oraz Wyśmierzyce.