CSR dla twojej firmy

Co to jest CSR i ESG? Jak wpływa na wizerunek i finanse firmy?

OPUBLIKOWANO: 22 czerwca 2022

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to jedna z najbardziej skutecznych strategii marketingowych, która nie opiera się na nachalnej reklamie, lecz daje klientowi wybór. Dobrze wdrożony CSR sprawia, że firma staje się biznesem godnym zaufania.

CSR co to jest?

CSR (Corporate Social Responsibility), to biznes odpowiedzialny społecznie firma, która nie jest nastawiona wyłącznie na zysk. Biznes, który dostrzega potrzeby społeczne, dba o środowisko naturalne i swoich pracowników. Potrzeba CSR po raz pierwszy pojawiła się tuż po II wojnie światowej. Kiedy to zniszczony rynek europejski odbudowywał się z pomocą USA. Wtedy też swoją działalność zapoczątkowały firmy, które nie zważały na środowisko naturalne, a zatrudnione w nich osoby pracowały ponad siły. Wtedy doszło do największej dewastacji środowiska, a wyzysk pracowników był na porządku dziennym.

W Polsce taka sytuacja nastąpiła znacznie później na początku lat 90 ubiegłego stulecia, kiedy to wolny rynek zaczynał raczkować. A nastawieni jedynie na zarobek przedsiębiorcy nie przejmowali się ani pracownikami, ani też zanieczyszczeniem środowiska. Ostatecznie w 28-10-2000 Unia Europejska wydała Normę ISO 26000, która zdefiniowała pojęcie CSR odpowiedzialności społecznej biznesu i uporządkowała działania ESG.

ESG co to jest?

ESG to skrót od Environmental social and corporate Governance co oznacza środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.  Wdrożenie perfekcyjnej strategii CSR to właśnie wprowadzenie w swojej firmie ESG. Zachowanie równowagi między biznesem, środowiskiem naturalnym i potrzebami społecznymi.

Jak stać się biznesem odpowiedzialnym społecznie?

Wdrożenie CSR nie musi oznaczać wielkich zmian w prowadzeniu biznesu i zatrudniania dodatkowych osób. Duże przedsiębiorstwa najczęściej zatrudniają menedżera CSR, który opracowuje szczegółowy plan działania i wskazuje, jakie trzeba wprowadzić zmiany. Wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie można budować poprzez wspieranie środowiska, działalność filantropijną. Wiele dużych marek zakłada własną fundację, pomaga i poprawia swoje notowania w oczach kientów. Inne stawiają na wspieranie poszczególnych grup społecznych lub starają się wspierać działalność szpitali, szkół itp. Jednak CSR zakrojony na tak szeroką skalę wymaga dużych nakładów finansowych, zaangażowania i zatrudnienia dodatkowych pracowników.

CSR w małej firmie czy to możliwe???

Wdrażanie CSR dla mikro przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych powinno być wygodne łatwe i niedrogie. Wiele małych firm świadomie rezygnuje z budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Jednak okres pandemii sprawił, że ich właściciele docenili zaufanie i sympatię klientów. Jedni w tamtym czasie zbierali już owoce z CSR, a inni zastanawiali się jak taką więź z klientem zbudować.  Taką, która będzie silniejsza od pandemii, narodowej kwarantanny i niepewnej sytuacji na rynku.

To wówczas zadowoleni i lojalni klienci dbali, żeby ich ulubione przedsiębiorstwa przerwały. Kupowali jedzenie na wynos w ulubionych restauracjach, żeby te przetrwały okres izolacji społecznej. Wysłali przelewy swoim fryzjerom, manikiurzystkom czy kosmetyczkom. Wiele osób robiło zakupy przez internet, wspierając ulubione marki. W większości domów odbył się mniejszy lub większy remont. Komu klienci nie pozwolili zbankrutować? Biznesowi odpowiedzialnemu społecznie takiemu, który zaskarbił sobie ich zaufanie i sympatię. Firmom, bez których nie wyobrażali sobie rzeczywistości po pandemicznej.

ESG co to

Dlaczego warto zainwestować w CSR?

CSR jako działanie marketingowe ma na celu zbudowanie zaufania i sympatii klientów do przedsiębiorcy. Już przed II wojną światową rozumiano, że relacja z klientem oparta wyłącznie na zaspokajaniu jego potrzeb poprzez wymianę dóbr, nie zapewnia lojalności wobec marki. Na wybór konkretnego produktu mają wpływ różne czynniki: konkurencja, cena, jakość i wreszcie zasobność portfela klientów. W obecnych czasach kiedy konkurencja jest naprawdę duża, tradycyjna reklama to za mało. Konsumenci są zasypywani każdego dnia w domu, na ulicy, w komunikacji miejskiej, a nawet podczas przeglądania wiadomości licznymi ofertami i reklamami. Zatem inwestowanie w klasyczny marketing polegający wyłącznie na przedstawieniu swoich produktów i usług, jeśli nie wiąże się wyprzedażą lub rabatami okazuje się mało skuteczny.

CSR jako forma marketingu pozwala na zbudowanie więzi między klientem a biznesem. Osoby kupujące lub korzystające z usług firm odpowiedzialnych społecznie mają poczucie, że pośrednio zrobiły coś dobrego i to bez żadnego wysiłku i zaangażowania.

CSR przykład

Wyobraź sobie, że jesteś w sklepie i chcesz kupić wymarzony sprzęt elektroniczny. Do wyboru masz dwie marki, jakość i parametry obu produktów są zbliżone, więc nie możesz się zdecydować. Jednak sprzedawca Cię informuje, że producent jednego z nich za każdy sprzedany produkt sadzi jedno drzewo, lub przekazuje 5% od ceny produktu na walkę z rakiem. Jaki będzie twój wybór? Większość osób szybko odliczy 5% od ceny podanej przez sprzedawcę. Będzie szczęśliwa, że udało jej się kupić np. telewizor w tak atrakcyjnej cenie i jeszcze przekazać pokaźną kwotę na cele charytatywne.

Producent, który wdrożył CSR w swojej firmie, sprawił, że klient wybrał właśnie jego produkt, ale to nie jedyna korzyść, zbudował on również więź, która wielokrotnie zaowocuje. Z pewnością jego klient pochwali się rodzinie i znajomym udanymi zakupami. Poczuje, że dołączył do grona darczyńców i wreszcie, kiedy następnym razem będzie potrzebował sprzętu elektronicznego, sięgnie po tą samą markę. Mając świadomość, że przy okazji może ofiarować na cele dobroczynne pokaźną kwotę, będzie w stanie zapłacić więcej. To dzięki odpowiedzialnemu społecznie biznesowi ów klient będzie mieć mniejsze wyrzuty sumienia, nawet jeśli jego zakup poważnie nadszarpnie domowy budżet. Finalnie będzie on zadowolony z zakupów i z tego, że wsparł szczytny cel, bez żadnego wysiłku i zaangażowania.

Wygodny CSR dla mikro przedsiębiorstw

Wdrożenie CSR w mikro przedsiębiorstwie jest możliwe dzięki organizacjom pozarządowym, które realizują programy społeczne. To dzięki nim małe, nawet jednoosobowe przedsiębiorstwa mają szansę budować wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznej. Fundacje wówczas przejmują całą logistykę i działania marketingowe w zamian za wsparcie. W przypadku małych lokalnych firm największe korzyści można odnieść, współpracując z lokalną organizacją i włączając się w filantropię z regionu, w którym działa nasz biznes.

Budowanie zaufania społecznego polega między innymi na pokazaniu naszym klientom działalności społecznej, sprawieniu, że to właśnie oni będę odczuwać korzyści związane z naszym ESG. Tylko w ten sposób małe lokalne firmy mogą utrzymać dotychczasowych klientów i zyskać nowych. Szybko i skutecznie zyskają szacunek i zaufanie lokalnej społeczności, a co najważniejsze lojalność, która będzie miała realne przełożenie na zwiększenie zysków. Specjaliści od CSR już od kilku lat twierdzą, że nadeszła era biznesu, który ma „ludzką twarz”, nie jest jedyne nastawiony na zysk. Nie są mu obojętne problemy społeczne i przyszłość naszej planety.

CSR lokalnie, dlaczego warto wspierać lokalne inicjatywy?

Odpowiedzialność społeczna biznesu na poziomie lokalnym przynosi największe korzyści małym lokalnym przedsiębiorstwom. Takim, które nie planują wychodzić poza swoje miasto i chcą budować relację z mieszkańcami swojej miejscowości. Wspieranie lokalnych fundacji i inicjatyw społecznych sprawia, że przedsiębiorca jest postrzegany jako osoba, której nie jest obojętny los jego klientów.

Wygodną formą budowania wizerunku CSR dla małych lokalnych przedsiębiorstw, jest przystąpienie do programu Firmy Przyjaznej Lokalnie, który powstał właśnie z myślą o microprzedsiębiorstwach, Małym biznesie, który nie ma całego zaplecza logistycznego i nie może sobie pozwolić na wdrożenie CSR samodzielnie, chociażby ze względu na brak czasu.

Firma Przyjazna Lokalnie, prosty sposób na wdrożenie CSR

Firma Przyjazna Lokalnie to nowy program Fundacji Koalicja dla Młodych, którego celem jest wdrażanie CSR w mikro przedsiębiorstwach działających w małych miejscowościach. Przystąpienie do klubu na rok pozwala zbudować wizerunek biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zaskarbić sobie sympatię i zaufanie lokalnej społeczności, czyli obecnych i potencjalnych klientów.

W ramach członkostwa Klub Firm Przyjaznych Lokalnie będzie prowadzić społeczne programy i inicjatywy, dzięki którym twoim klientom będzie się żyło lepiej. Co będzie miał z tego przedsiębiorca? Jego firma dołączy do biznesu odpowiedzialnego społecznie, zacznie budować więź z klientem, zyska sympatię lokalnej społeczności i stanie się lokalnym darczyńcom, co pozytywnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa. Ponadto nie będzie on musiał martwić się tym, jak poinformować klientów, że jest firmą odpowiedzialną społecznie. Fundacja każdej z firm, które zdecydowały przystąpić do programu, wręcza elegancki certyfikat i plakietkę, czyli dowód na przystąpienie do klubu Firm Przyjaznych Lokalnie.

Fundacja na bieżąco będzie informować, na co zostały przeznaczone środki finansowe od Firm Przyjaznych Lokalnie.

Jak wpływa CSR na wizerunek firmy?

Firma, która wdrożyła CSR do swojego biznesu, jest postrzegana jako firma odpowiedzialna społecznie, biznes, który ma ludzką twarz. Jest lubiana i klienci darzą ją dużym zaufaniem. Staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów i jest postrzegana jako odpowiedzialny partner. Biznes odpowiedzialny społecznie budzi zaufanie i zyskuje szacunek zarówno u klientów, jak i potencjalnych inwestorów. Poprzez swoją działalność społeczną przedsiębiorstwo przestaje być anonimowe. Wiele osób wybiera usługi tej firmy, ze względu na jego CSR i możliwość wsparcia działalności przydatnej społecznie.

CSR jakie korzyści dla firm?

Według badań przeprowadzonych dla biznes odpowiedzialny społecznie.pl przedsiębiorcy, którzy wdrożyli CSR w swoich firmach, tak oceniają korzyści ze zmiany wizerunku:

 • 74% podniesienie świadomości etyki zawodowej wśród pracowników.
 • 71% Wzrost zaangażowania pracowników i współpracowników.
 • 71% Rozpoznawalność marki, aż 71% przedsiębiorców twierdzi, że ich marka stała się bardziej rozpoznawalna. Klienci postrzegają ich biznes, jako odpowiedzialny społecznie i godny zaufania.
 • 69% poprawa relacji z lokalną społecznością, co bezpośrednio przekłada się na zyski. To również budowanie relacji z klientem, oraz pozyskanie jego lojalności wobec marki.
 • 63% większe zaufaniem klientów, co sprawia, którzy polecają to przedsiębiorstwo rodzinie i znajomym.

Polityka CSR a poprawa wizerunku firmy

Ponadto przedsiębiorcy zauważyli, wiele pozytywnych zmian. Wśród najczęściej wymienianych znajdziemy:

 • Wzrost zainteresowania współpracą
 • Zainteresowanie potencjalnych inwestorów
 • Lojalność konsumentów
 • Lepsze relacje z lokalną społecznością
 • Lepsze relacje z lokalnymi władzami
 • Budowanie więzi z klientami
 • Zadowolenie pracowników i większe ich zaangażowanie
 • Większe zaufanie kredytodawców.

Przedsiębiorco, czy stać Cię, żeby zrezygnować z CSR???