Rekrutacja do projektu: Jak zrobić fundraising lokalny?

OPUBLIKOWANO: 02 sierpnia 2021

Fundacja Koalicja dla Młodych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Jak zrobić fundraising lokalnie?”, na który nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Jak sama nazwa wskazuje projekt dotyczy fundrisingu, który rozumiemy przez fundraising skierowany do osób indywidualnych oraz biznesu, a jego wyjątkowość polega na tym, że dzięki realizacji projektu chcemy wypracować rozwiązanie oparte na opracowaniu alternatywy do dużych i bardzo kosztownych strategii fundraisingowo-marketingowych w formie 2-letnich planów fundraisingowych i sprawdzić, które narzędzia i w jakiej formie działają w fundraisingu lokalnych organizacji i na ich rzecz. Zapraszamy Was do zrobienia z nami pierwszych trzech kroków, aby zacząć profesjonalny fundraising w Waszych organizacjach.

Dla kogo jest projekt?
Projekt jest skierowany właśnie do takich organizacji, jak Ośrodki Działaj Lokalnie czy Fundusze Lokalne, czyli do organizacji działających w zakresie rozwoju lokalnego oraz prowadzących działania na obszarze obejmujących nie więcej niż 3 powiaty.
W procesie rekrutacji do projektu zakwalifikujemy 8 organizacji.

Jak zaplanowany jest projekt i w czym będą uczestniczyć Organizacje?
1. Badanie stanu i potencjału dla fundraisingu na terenie prowadzenia działalności przez Organizację uczestniczącą w Projekcie.
2. Udział w warsztatach z zakresu Fundraisingu w wymiarze 96 godzin w okresie listopad 2021 – październik 2022 prowadzonego przez eksperta.
3. Przygotowanie 2-letniego planu fundraisingowego w oparciu o zdobytą podczas warsztatów wiedzę i wsparciu doradczym ekspertów oraz złożenie przygotowanego planu do KdM najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku.
4. Udział w konkursie na wyłonienie 4 najlepszych 2-letnich planów fundraisingowych spośród 8 Organizacji uczestniczących w projekcie.
5. Organizacje wyłonione w ramach konkursu wspomnianego w punkcie 4 otrzymają środki w wysokości po 18 000 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) każda na rozpoczęcie i przeprowadzenie testów swoich planów fundraisingowych oraz wybranych narzędzi w okresie od 1 stycznia 2023 do lipca 2023. KdM na przeprowadzenie testów w Organizacjach przeznaczy 72 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
6. Przygotowanie raportów z prowadzonych testów wspomnianych w punkcie 5. na podstawie narzędzia przygotowanego i dostarczonego Wam przez KdM. Raport nie ma mieć formy obrobionej, a ma być materiałem dla naszej Fundacji i ekspertów do dalszej pracy.

Jakie będą efekty udziału w projekcie dla organizacji?

Efektami warsztatów oraz pracy własnej w waszej organizacji będą:

1. Będziecie mieli sformułowane wasze PO CO oraz propozycje dla darczyńcy.
2. Wyznaczycie sobie cel fundraisingowy.
3. Zbudujecie podstawowy fundraising mix na najbliższe 2 lata składające się maksymalnie z 3-4 kanałów.
4. Rozpiszecie jedną przykładową kampanię, która będzie ubiegała się o środki od KdM na wdrożenie i przetestowanie.
5. Dopasujecie do potrzeby fundraisingu waszą infrastrukturę, czyli to co potrzebujecie uruchomić, aby kampania testowa została wdrożona
6. Dostosujecie do tych zmian sposób działania swoich organizacji, czyli dowiecie się co musicie zmienić, przestawić, uruchomić w myśleniu, aby rozpocząć realne akcje fundraisingowe.
7. Przygotujecie ogólne propozycje dla darczyńcy.
8. Przygotujecie konkretną prezentację oferty, z którą pójdziecie do potencjalnego darczyńcę biznesowego.
9. Przygotujecie narrację, opowiadanie i przedstawicie tą prezentację testowo w gronie warsztatowym.

UWAGA!!! Efekty projektu będą zależały w głównej mierze od waszej pracy. Fundraising to dużo pracy, która przynosi efekty. Praca nad efektami będzie podczas warsztatów, ale będziecie musieli również pracować poza warsztatami. Projekt ma dać Organizacjom uczestniczącym narzędzia, wiedzę i wsparcie eksperckie, a nie gotowe rozwiązanie.

Co dalej?
Dokumenty związane z rekrutacją:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz należy przesłać na mój adres mailowy:
d.nowak@fundacjakdm.org do 30 września b.r. do godziny 12:00.
Dane kontaktowe w przypadku pytań: Dawid Nowak, d.nowak@fundacjakdm.org, nr telefonu: 795946834

Z kim będą pracować organizacje uczestniczące w projekcie?

Głównym ekspertem, z którym będą współpracować organizacje w zakresie warsztatowym oraz doradczym w zakresie fundraisingu podczas całego projektu to Sylwia Kobayashi, z którą nasza Fundacja rozpoczęła współpracę w połowie 2019 roku. Sylwia zbudowała fundraising indywidualny i biznesowy w WWF Polska i była pierwszą fundraisierką tej organizacji. Obecnie prowadzi swoją własną pracownię fundraisingu, która współpracuje i pomaga w budowaniu fundraisingu od wielu lat takim organizacjom jak Bank Żywności SOS Warszawa, Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja JiM, Fundacja imienia Doktora Piostra Janaszki PODAJ DALEJ, Centrum Nauki Kopernika czy Fundacja Serce Dziecka. Sylwia również jest ekspertem w zakresie storytellingu.

Chętnie odpowiemy na każde Wasze pytanie.